Informasjon


 

Psykologpraksis

Som psykolog er jeg generelt sett opptatt av å bidra til at mennesker kan leve gode liv – både gjennom møter med den enkelte og med grupper. Jeg tror befolkningen trenger mer kunnskap om psykologi, og mener derfor kunnskapsdeling er en viktig og naturlig del av jobben. Som terapeut forsøker jeg å møte klientene mine der de er, ha øyne for relasjonene og systemene de er del av, og evne å tilpasse meg den enkeltes behov. Jeg har alltid fokus på å etablere en trygg og tillitsfull relasjon, og et godt samarbeid med dem jeg møter. Jeg er i tillegg opptatt av høy faglig kvalitet, selvrefleksjon, og å kjenne mine egne begrensninger. Jeg sikrer følgelig tverrfaglig samarbeid eller videre henvisning ved behov.

Hva angår terapeutisk tilnærming har min varierte erfaring resultert i en relativt integrativ terapeutisk stil. Jeg har mye erfaring med terapitilnærminger som kognitiv atferdsterapi, mindfulnessbasert terapi og mentaliseringsbasert terapi, men jeg har jobbet mye med andre metoder i perioder, og vil alltid forsøke å skreddersy behandlingen til den enkelte klient eller gruppe. Jeg er videre interessert i å sette meg inn i nye evidensbaserte tilnærminger og fordype meg, da det å lære nye ting og alltid være i utvikling er helt essensielt i mitt yrke.

Bakgrunn og erfaring

Utdannelse
Jeg var ferdig utdannet klinisk psykolog (cand.psychol) tidlig 2013. Jeg studerte i Oslo og København, og fordypet meg spesifikt i klinisk arbeid og terapi (utredning og behandling), samt i organisasjons- og arbeidspsykologi. Jeg skrev bacheloroppgave om traumatisering, og hovedoppgave om den terapeutiske relasjon og allianse. Ved siden av standardfag som vitenskapelig metode, klinisk-, abnormal-, kognitiv-, sosial-, personlighets-, og testpsykologi, valgte jeg fag som nevropsykologi og biologisk psykologi. Jeg valgte også en del fag innen pedagogikk, da jeg er opptatt av læring, utvikling og kunnskapsformidling.

Utredning og behandling 
Jeg har siden 2013 jobbet med mange ulike problemstillinger og psykiske utfordringer, i ulike systemer i Norge. I tillegg til å ha jobbet som individualterapeut (korttids- og langtidsterapi), har jeg jobbet med omfattende utredninger og diagnostisering, gruppeterapi, parterapi og pårørendeterapi, både på døgnavdelinger og i poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Undervisning, veiledning, kurs og foredrag
Jeg har drevet mye med undervisning og holdt mange kurs og foredrag om psykisk helse, forebygging, behandling og tilknyttede tema, både for klienter, helsepersonell og høyskoleutdannede. Jeg har videre vært ansatt som veileder på heltid, og ledet veiledningsgrupper for medarbeidere og ledere i barnevernsektoren.

Organisasjon og ledelse
Jeg har en god del erfaring fra å jobbe med implementering av psykologisk kunnskap i organisasjon og ledelse, og har blant annet jobbet for å fasilitere motivasjon, utvikling, samarbeid og konstruktive gruppe- og endringsprosesser, samt sikre god kvalitet på fagarbeid gjennom opplæring og kompetanseheving i kunnskapsbedrift.

Yoga, mental trening og mindfulness
Jeg har alltid vært opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til helse, som inkluderer kropp og sinn. Etter mange år som danser og en periode som treningsinstruktør, begynte jeg å praktisere yoga aktivt. Jeg fordypet meg i mindfulnessbasert terapi under utdannelsen, og har senere tatt to yogalærerutdanninger: Yogic Arts - Flow (200 timer) & Mor+baby Yoga (50 timer). Jeg benytter meg av denne kompetansen når det er ønsket av klienten. Jeg har blant annet holdt en del mindfulnessgrupper og kurs, og tilbudt mental trening som del av individualterapi.

Interesser

Ved siden av å være lidenskapelig opptatt av psykologifaget og en helhetlig tilnærming til helse, er jeg opptatt av å bidra positivt til samfunnet og fremtiden, være nær naturen så ofte jeg kan, få oppleve ulike deler av verden, og berike hverdagen med bevegelse, kultur og kreativitet.

Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvorfor mennesker gjør som de gjør og på mellommenneskelige forhold, samt hatt stort samfunnsengasjement. Med årene har jeg blitt særlig interessert i tema som samhold og solidaritet, likeverd og rettferdighet, og jeg vil gjerne inspirere til en ivaretakende, helsefremmende og bærekraftig livsstil, og bidra til en økt forståelse for vår felles psykologi. Jeg brenner for forebygging og folkeopplysning, og er alltid interessert i meningsfylte prosjekter og samarbeider med andre engasjerte sjeler!

Jeg er veldig glad i å skrive, og har skrevet både noveller og sakprosa for min egen del siden barndommen. Under studietiden hadde jeg en samfunnsengasjert og frihetsforkjempende blogg, som var nominert i flere kategorier i Vixen Influencer Awards 2011, i 2016 utga jeg den feministiske ungdomsromanen Med på Leken, som siden har besøkt flere litteraturfestivaler og diverse skoler, og som psykolog trives jeg naturligvis veldig godt med kunnskapsformidling.