Primitiv i parforhold

Når du blir redd aktiveres det sympatiske nervesystemet ditt. Det betyr at kroppen tar følelsen din på alvor, og aktiverer kjemp- flykt- eller frys-responsen. Så selv når du ikke helt får med deg hva som skjer, og mangler innsikt i den underliggende følelsen, så vet kroppen. Og den jobber på for å beskytte deg. Pulsen og blodtrykket øker, adrenalin og noradrenalin seiler rundt i blodet. Du merker det kanskje ikke, men fornuften lener seg tilbake, rasjonaliteten pauser, og tankene henger ikke like godt sammen. Systemet ditt tyr til ulike typer primitive beskyttelsesmekanismer.

Read More
Kreative utfordringer

Det som er felles for kreative mennesker er at de bruker tiden sin på å skape. De liker, ønsker og trenger det. De bruker seg selv aktivt i det de gjør, og deler av seg selv. Dette kan være veldig krevende, skummelt og vanskelig! Man kan føle seg sårbar og hudløs i møte med andres blikk og deres vurderinger av det man deler. Derfor er veldig viktig med åpenhet omkring psykiske utfordringer i kreativ bransje: så man ikke føler seg abnormal eller alene om det.

Read More
Skal barna våre leve i en dystopi?

Vi bør hjelpe barna våre til å føle seg trygge sammen med andre og verdifulle som de er, og til å tro på seg selv og egen evne til å mestre! Når dette ligger der som fundamentet for å leve, dypt inni kjernen, er det enklere å bli en fleksibel, åpen, raus og kreativ verdensborger! Og det trengs, for verden forandrer seg i voldsomt tempo! Ekspertene strever med å forutse hvordan samfunnet vil være om noen strakser.

Read More
Parforhold: fra deilig likhet til forstyrrende forskjeller

I første fase av et kjærlighetsforhold er de fleste opptatt av likhet. Herregud! Vi passer så godt sammen! Vi har bare så mye til felles! Vi er som to dråper vann! Sjelevenner!! Man identifiserer seg med den andre, leker godt sammen og blir blind for forskjellene selv om de er der. Man føler ofte at likheten er en forutsetning for forholdet, og for kjærligheten man har for hverandre.

Read More
Kroppspositivisme: bare positivt?

Varmere vær kan være en trigger for dem som har et komplisert forhold til kropp, og for alle andre! Klærne skal jo av, og vi lever i et samfunn så fullt av muligheter og uoppnåelige idealer, at man raskt føler skyld om man ikke klarer å være den «perfekte» utgaven av seg selv. #kroppspositivisme har heldigvis bidratt til at vi får se mer normalitet og variasjon i sosiale medier!

Read More
Leker du nok?

Lek er noe man gjør fordi man liker det! Motivasjonen kommer innenfra, for leken har ikke noe formål, men er belønning i seg selv! Man hengir seg fullt og helt til aktiviteten, slapper av, åpner opp og er tilstede. Lek er fritt, selvvalgt og selvstyrt, det er ofte strukturert, men aldri tvungent! Kun fantasien setter grenser. Lek beveger og transformerer oss, og det stimulerer til læring, kreativitet og nye ideer. Det underbygger positiv utvikling på mange av livets arenaer: emosjonelt, sosialt og intellektuelt!

Read More
Råd for å takle ensomhet

Ensomhet handler om å kjenne seg ufrivillig alene, og lengte etter nærhet til andre. Man kan være ensom alene eller sammen med andre. Påsken er krevende for mange. Høytider innebærer ofte flere sammenhengende fridager. Noen mister derfor alle kontaktpunktene de har med andre mennesker. Videre forbinder de fleste høytider med sosiale samlinger, nærhet og fellesskap. Så når man kjenner seg ensom og bombes med andres sosiale vellykkethet online blir den gjerne ekstra vond å bære

Read More
Lenge brenne mammapolitiet

Når et barn blir født, fødes også en mor. Hun trenger stort sett mye mer omsorg enn hun får. Fra alle de nære, og fra alle de fjerne. Hun trenger heiende medsøstre. Så lenge BRENNE mammapolitiet! Hva slags fenomen er det egentlig? Mammaer som dømmer hverandre og gjør hverandre til fiender, i et av livets mest sårbare og krevende kapitler? Hvorfor i all verden?

Read More
Finn dine fokuspunkter som forelder!

Å bli forelder er både skjellsettende og nervepirrende om man bestemmer seg for å gjøre det på ordentlig. Man bør basere seg på mer enn intuisjon og magefølelse, men det kan være mer stressende enn givende å finne veien i denne kaotiske informasjonsoverfloden. Jeg er pro bevisst og kjærlig foreldreskap!

Read More
Praktiser egenkjærlighet for alles skyld!

Nettet flommer over av sitater, tips, råd, lister og oppskrifter som skal hjelpe oss til å praktisere egenkjærlighet, men for mange kan de nok virke litt flåsete og overfladiske. De kan også vekke vemmelse og irritasjon. For hvorfor skal vi som lever i et så individualistisk samfunn preget av egoisme, selvopptatthet, og til og med narsissisme, bruke mer energi på oss selv? Svaret ligger i spørsmålet, tenker jeg.

Read More
Mirakelspørsmålet

Mange tilnærminger til endring fokuserer på problemløsning, hvorpå man jobber mye med å isolere og forstå problemene først. Dette er ofte, men ikke alltid, nødvendig. Og noen ganger kan det også være innmari tungt. For tungt. I flere tilfeller er det faktisk helt OK å gå rett på løsningene! Men da trenger man gjerne noen triks!

Read More
Et fristed for mor og barn: barselyoga

Jeg er en av dem som mener det er altfor lite fokus på småbarnsforeldres psykiske helse. Det finnes mange treningstilbud for nybakte momas, men det eneste jeg har prøvd som faktisk ivaretar mors psykiske helse i tillegg til den fysiske helsen, er barselyoga. Ordentlig gode barselyogatimer styrker mors evne til egenkjærlighet, følelsesregulering, mentalisering og oppmerksomt nærvær, samtidig som de gjenoppretter muskulaturen i passelig tempo.

Read More
Kvinnedagen 2019

La oss fortsette å kjempe for at kvinner skal få den samme friheten og de samme mulighetene som menn! Jeg håper datteren min får vokse opp i en verden hvor kvinner som jobber hardt, sier det de mener og tar plass blir tildelt både status og makt, uten å bli utsatt for personangrep, hets, og dødstrusler. I en verden hvor feminine og maskuline kvaliteter anses som like verdifulle, og naturlige, uavhengig av kjønn.

Read More
Vi bør prioritere foreldres helse

Om man vil motvirke psykiske lidelser i en befolkning er det mest effektive og rimelige alternativet tidlig intervensjon. Det er mye enklere å bidra til endring hos et lite barn, enn hos et godt voksent menneske som har brukt et helt liv på å innarbeide vanene sine. Og enda bedre er det, å hjelpe barnet før det er skadelidende, ved å hjelpe foreldrene som skal forme det. Mange studier dokumenterer tydelig sammenhengen mellom tidlige traumer forårsaket av foreldrenes konflikter og psyke, og psykisk helse senere i livet.

Read More
Respekt for vitenskapen

Jeg mener forskningsmetode og kildekritikk bør bli en del av grunnutdannelsen, fordi det er så vanskelig å manøvrere i vår verdens informasjonsoverflod! Vitenskapelig frembragt kunnskap lar oss komme så nær en objektiv sannhet som mulig og representerer det som er sant for flest mulig mennesker. Det er derfor vi skal bygge våre samfunn på vitenskap, ikke på tro, eller på enkeltmenneskers eller grupperingers synsing!

Read More
Frykt booster fordommer

Når vi føler oss truet og urolige øker bruken av mentale snarveier. Vi blir dårligere til å reflektere og se nyanser. Medfølelse svekkes. Vi søker simple forklaringer og svar, og helst noen å skylde på. Så når politikere og andre med høy status bruker tid på å tegne opp fiendebilder, skremme og hause oss opp, og faktisk også kommunisere sine egne fordommer høylydt ut i offentligheten og gå foran som destruktive rollemodeller, da blir verden raskt kjipere.

Read More