Posts in Familie
Hva kjennetegner lykkelige par?

Psykologen og forskeren Gottman fant at par som holder sammen har helt klare fellestrekk: 1. De klager fremfor å anklage, når noe er galt. 2. De tar medansvar når problemer oppstår, framfor å hele tida legge skylda på den andre, eller på eksterne faktorer. 3. De viser takknemlighet for små ting den andre gjør i hverdagen, fremfor å vektlegge det som er negativt. 4. De tar initiativ til å løse problemer og er flinke til å reparere etter krangler.

Read More
Elsker du noen?

Det er viktig å utforske hverandres indre verden! Når man har vært sammen en stund tror man ofte at man kjenner den andre inn og ut, og at det ikke er noe nytt å oppdage. Det stemmer ikke! Vi forandrer oss hele livet, og hvis man ønsker at interessen, lidenskapen og kjærligheten i et forhold skal opprettholdes over tid er det innmari viktig å hente frem nysgjerrigheten og fortsette å stille hverandre spørsmål!

Read More
Hva slags tilknytningsstil har du?

Vi har alle en egen tilknytningsstil: en spesifikk måte å forholde oss til våre nærmeste på. Denne stilen etableres i løpet av våre første leveår, og er ganske stabil livet igjennom. Den kan endres med innsats, men det tar tid. Vi er nemlig eksperter på å operere på automatikk i våre nære relasjoner, og på å gjenskape og videreføre forhold som ligner de vi har hatt før.

Read More
Fødsel: å overgi seg

I dag beskrives en økende fødselsangst i befolkningen, og jeg vil anta prestasjonspresset, perfeksjonismen og informasjonsoverfloden har noe med saken å gjøre. Om man går fødselen i møte med intens research online, sosial sammenligning og en forestilling om at ting må skje på en bestemt måte, er det stor sannsynlighet for at man blir voldsomt urolig.

Read More
En god foreldrestil

Det som kjennetegner emosjonsfokuserte foreldre er at de er oppmerksomme på barnets emosjonelle tilstand og ser på barnets negative følelser som en mulighet til å oppnå nærhet, at de har god kontakt med sine egne følelser, aksepterer dem, og kommuniserer dem på en forståelig måte, og at de mener god håndtering av negative og overveldende følelser er noe av det viktigste ved foreldreskapet.

Read More
Intuitiv oppdragelse?

Innen psykologien skiller man ofte mellom 4 karikerte foreldrestiler, hvor kun én synes å henge tydelig sammen med positiv utvikling hos barnet. Disse fire kan gi noen hjelpsomme pointers til de fleste av oss. Det er sant at vi er unike og skal lande i vår greie, men det er samtidig en god del kunnskap man bør tilegne seg og jobbe med, for barnas skyld.

Read More
Ulikt temperament krever ulik omsorg

Det sier seg selv at det er UTROLIG krevende å gi god nok omsorg om man har en baby som jevnt over virker misfornøyd, som sover lite og uregelmessig, som skriker av enhver lyd og bevegelse, som ikke lar seg distrahere, og som det tar lang tid å roe. Man skal altså være sinnsykt forsiktig med sosial sammenligning i denne livsfasen

Read More
Slow living

Alt går fortere og fortere, men våre grunnleggende behov forblir de samme og vi trenger tilstedeværelse om vi skal få dekket dem. Det handler ikke om å være treig for å være treig. Det handler om å bruke tilstrekkelig med tid på aktiviteter, og fokusere mer på kvalitet enn på kvantitet og effektivitet. Når det kommer til alt fra matlaging og oppdragelse, til byutvikling og arbeid.

Read More
Graviditet: en psykisk påkjenning

Per i dag får de fleste barn etter å ha levd nærmere 30 år, og på det tidspunktet har personligheten stort sett satt seg. De fleste kjenner seg selv og sine reaksjonsmønstre ganske godt. Selvet er på et vis forutsigbart. Og da kan det kjennes overveldende og vanskelig å plutselig bli overrumplet av reaksjoner man ikke kjenner igjen.

Read More
Mødrehelse

Mødrehelsa følges i dag opp i det offentlige helsevesen, som styres av den medisinske modell, selv om det ikke er sykdom, men noe annet, noe uten sidestykke; noe magisk! Fokus på rasjonalitet, sterilitet og effektivitet er ikke godt nok, og blir det for ensidig kan det være direkte skadelig. Jeg mener man bør jobbe for å sikre en mer helhetlig tilnærming, og at god oppfølging innebærer økt fokus på relasjoner, emosjoner, og faktisk også spiritualitet.

Read More
Tilknytning - viktigst av alt?

Hvorfor bør du lære deg noe om dette? Det er vel mest relevant for nybakte foreldre? Tja, det er superaktuelt for dem, men det er like aktuelt for alle andre – vi har nemlig en egen tilknytningsstil alle sammen, og denne stilen preger våre relasjoner til andre mennesker, særlig de som betyr aller mest for oss, hele livet igjennom.

Read More