Posts in Verktøy
Mental hygiene

Jeg vil anta du bruker mye tid på å pusse tenna, vaske deg, spraye deg med godlukt og deo, smøre deg inn, barbere deg, kanskje sminke deg, fikse sveisen, velge antrekk - men hvor mye tid bruker du på å pleie innsiden din? Hvis vi hadde brukt bare LITT av den tiden vi bruker på det ytre og på materielle ting i hverdagen, på mental hygiene eller spirituell og åndelig praksis, tror jeg vi hadde vært et mye friskere og gladere folk.

Read More
Helsebringende religiøs praksis

Hva tror du på? Noe av det som kjennetegner mennesket er at vi har evnen til å tro, men det moderne mennesket har i stor grad skrinlagt spiritualiteten sin!


Dette er sørgelig av mange grunner. Vi mister blant annet ritualer som har vært dypt helsefremmende for mennesker i tusenvis av år. Jeg vil starte med fire av dem nå, som jeg mener alle moderne og troløse mennesker bør forsøke å inkludere i hverdagen sin. Disse praksisene bidrar til å løfte bevisstheten et par hakk, opp på metanivå, og de gir rett og slett god mental hygiene og underbygger fine liv!

Read More
Mirakelspørsmålet

Mange tilnærminger til endring fokuserer på problemløsning, hvorpå man jobber mye med å isolere og forstå problemene først. Dette er ofte, men ikke alltid, nødvendig. Og noen ganger kan det også være innmari tungt. For tungt. I flere tilfeller er det faktisk helt OK å gå rett på løsningene! Men da trenger man gjerne noen triks!

Read More
Psykisk lidelse eller vanlig lidelse?

Noe av det som er fremtredende ved diagnostiserbar psykisk lidelse er at det ofte ledsages av markant redusert funksjon ift opprinnelig funksjonsnivå (på ulike arenaer, som i skolen, i arbeidsliv, i dagligliv og i relasjoner til andre mennesker), grunnet voldsomt smertefulle symptomer som oppleves totalt uhåndterlige, over et betydelig tidsrom.

Read More
Aksept = medisin

Noen ganger kan man ikke bare velge å ha det godt. Noen ganger tar ting tid, og da kan man virkelig fortape seg i fokus på kontroll og forandring, fokus på at man bør gjøre noe annerledes, noe proaktivt og noe konstruktivt. Være løsningsorientert. Positiv! Noen ganger funker det bare ikke. Noen ganger gjør det mest skade. Noen ganger skaper det skam. Noen ganger trenger man mest av alt AKSEPT!

Read More
Helbredende yoga

Noe av det jeg liker aller best med yoga er at det innebærer en helhetlig tilnærming til helse, og at det oppfordrer til en omsorgsfull livsstil, samtidig som det er fantastisk bra for den fysiske kroppen. Om man tar yoga på alvor kan det være til stor hjelp i livet generelt. De fleste er ganske opptatt av å ta vare på sitt ytre: dusje, stelle seg, lukte godt. Veldig mange er også opptatt av å ta vare på sin fysiske kropp: trene, sove, spise sunt. Det er dessverre færre som pleier sinnet sitt aktivt.

Read More
Å være oppmerksomt tilstede i sitt eget liv

Mindfulness er å skru av autopiloten og skifte gir fra gjøre-modus til være-modus. Det er å være tilstede her-og-nå, ved å rette oppmerksomheten mot sanseopplevelser eller mentale prosesser (tanker og følelser) i nåtid. Flere hevder det er tredelt og inkluderer både intensjon (vi er tilstede her-og-nå med vilje), oppmerksomhet (vi følger med på hva som skjer akkurat nå og er bevisste på det) og holdning (vi etterstreber å være aksepterende ovenfor oss selv og andre).

Read More
Mentalisering - å tenke om indre tilstander

Mentalisering er å tenke om egne og andres indre tilstander. Når man mentaliserer forstår man opplevelse og handling i lys av indre prosesser som følelser, antakelser, holdninger, ønsker, håp, kunnskap, intensjoner, planer, drømmer, forventninger, og motiver. God mentalisering styrker evnen til å tåle livets nyanser, regulere følelser, være mentalt fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med verden, forstå andre og fungere godt i relasjoner, forstå seg selv og kjenne at man har en kjerne, og velge konstruktive handlinger.

Read More
Din emosjonelle komfortsone

Mange mennesker har et vanskelig forhold til en eller flere av følelsene sine, og opplever å bli overmannet, å miste kontroll eller gjøre ting de angrer på når de er følelsesmessig aktivert. Nedenfor ser jeg derfor litt nærmere på hvordan dette henger sammen!

Read More
VerktøyPia von Hirsch