Posts in Samfunn
TAKE #PRIDE IN YOURSELF

Samfunnet er fullt av gamle strukturer og rammer, som preger språket, og mer eller mindre ubevisste normer og holdninger - forventninger til hvordan folk bør være for å passe inn. Få være med. Bli akseptert. Særlig sterke er forventninger til kjønn og legning. Vi som passer greit nok inn i den binære og heteronormative båsen har det enklere enn alle andre - og likevel strever vi. Er umulig for meg å forstå hvordan det kjennes å føle seg annerledes i et samfunn som fremdeles opererer med så stereotypiske forventninger til kjønn og legning, men jeg kan levende forestille meg hvor vondt det må være.

Read More
Har DU nok empati til dyr?

Hvor langt strekker empatien din seg? For mange mennesker inkluderer den kun dem de tror ligner dem selv. Det er normalt, men det forandrer seg når vi virkelig åpner øynene og tar verden innover oss. Det var først på midten av nittenhundretallet at mennesker skjønte at deres egne babyer hadde komplekse følelser, ønsket nærhet, søkte kjærlighet, og at å imøtekomme dette var det viktigste av alt, om de skulle utvikle seg til sterke individer. I dag er det dyrene vi ikke forstår, og unnlater å møte med empati.

Read More
Sømløse tilbud til nye familier

Politikerne vil at vi skal bære frem flere barn: så krev mer ressurser til kvinne- og mødrehelse. Så det blir fristende for oss å innfri. Så vi opplever at det å bære frem barn blir tatt på alvor. Så vi føler oss verdsatt for det arbeidet vi gjør. Å investere i et sammenhengende og sømløst tilbud til nye mødre og familier, er på toppen av det hele den ultimate form for forebygging. Tidlig intervensjon for alle barna!

Read More
Feminisme og mot

At kvinner som åpner munnen om kvinnesak, og som mener sterkt offentlig, blir utsatt for angrep og diskriminering. Utfordringene tydeliggjør imidlertid bare hvor utrolig viktig det er at vi fortsetter å ta plass og protestere mot urett. Alt det skumle som skjer i verden for tiden tvinger stafettpinnen tilbake til hånda mi, og forhåpentligvis er vi mange som opplever at vi må ta ansvar. Et konservativt, direkte bakstreversk menneskesyn sprer seg i vesten. Og det er mye kvinnefiendtlige holdninger som promoteres!

Read More
Kunsten å leve med intensjon

Det er dessverre mange som snubler rundt i narrativene sine, som passive passasjerer. Som bedøver hjernene sine med umiddelbar og overfladisk behovstilfredsstillelse. Som stilner de grunnleggende, rene følelsene med et endeløst operativt gjøremodus. Det å leve på automatikk og å følge strømmen blindt, er risikosport. Det kan resultere i eksistensielle kriser, i vonde liv og i psykisk lidelse. Du trenger ikke en soleklar plan med konkrete mål om en type prestasjon. Men du trenger intensjon. Mennesker som har en klar intensjon for livene sine opplever det oftere som meningsfylt og givende.

Read More
Evigvarende kamp for likestilling

Det tok en evighet for kvinner å få rettigheten til å bestemme over seg selv og sin egen kropp. Så det at kvinner i dagens moderne verden, IGJEN må kjempe hardt for retten til selvbestemt abort, og også fratas denne i flere nasjoner, er i mine øyne totalt absurd og dypt trist. Jeg syns utviklingen er noe vi alle bør merke oss og følge nøye med på. For hva er årsaken til dette økende behovet for å igjen skulle dominere og kontrollere kvinners liv?

Read More
Behov for kollektiv livsstilsendring

Vi er noen av de mest privilegerte menneskene i verden, vi har de beste forutsetningene for å gå foran som gode rollemodeller, så om ikke vi klarer å forandre oss og bli miljøvennlige: hvem skal klare det da? Greit å være bevisst at deler av den grønne bevegelsen har forsøkt å bli akseptert ved å sende et budskap det er lettere for folk å svelge: økonomisk vekst og bærekraftig utvikling er forenlig. Teknologi er redningen, punktum, så vi kan fortsette å konsumere på samme nivå! Dette er tull.

Read More
La oss verne om demokratiet

Demokratiet er i faresonen når folk flest går rundt og er litt redde. I dag er mange redde fordi jorda er syk. Når man må konkurrere om ressurser, stiger frustrasjonen og tendensen til å favorisere egen gruppe, og terskelen for å diskriminere «de andre» blir lavere. Alle som er annerledes, blir raskere ansett som en konkurrent eller en trussel.

Read More
Skal barna våre leve i en dystopi?

Vi bør hjelpe barna våre til å føle seg trygge sammen med andre og verdifulle som de er, og til å tro på seg selv og egen evne til å mestre! Når dette ligger der som fundamentet for å leve, dypt inni kjernen, er det enklere å bli en fleksibel, åpen, raus og kreativ verdensborger! Og det trengs, for verden forandrer seg i voldsomt tempo! Ekspertene strever med å forutse hvordan samfunnet vil være om noen strakser.

Read More
Kroppspositivisme: bare positivt?

Varmere vær kan være en trigger for dem som har et komplisert forhold til kropp, og for alle andre! Klærne skal jo av, og vi lever i et samfunn så fullt av muligheter og uoppnåelige idealer, at man raskt føler skyld om man ikke klarer å være den «perfekte» utgaven av seg selv. #kroppspositivisme har heldigvis bidratt til at vi får se mer normalitet og variasjon i sosiale medier!

Read More
Lenge brenne mammapolitiet

Når et barn blir født, fødes også en mor. Hun trenger stort sett mye mer omsorg enn hun får. Fra alle de nære, og fra alle de fjerne. Hun trenger heiende medsøstre. Så lenge BRENNE mammapolitiet! Hva slags fenomen er det egentlig? Mammaer som dømmer hverandre og gjør hverandre til fiender, i et av livets mest sårbare og krevende kapitler? Hvorfor i all verden?

Read More
Praktiser egenkjærlighet for alles skyld!

Nettet flommer over av sitater, tips, råd, lister og oppskrifter som skal hjelpe oss til å praktisere egenkjærlighet, men for mange kan de nok virke litt flåsete og overfladiske. De kan også vekke vemmelse og irritasjon. For hvorfor skal vi som lever i et så individualistisk samfunn preget av egoisme, selvopptatthet, og til og med narsissisme, bruke mer energi på oss selv? Svaret ligger i spørsmålet, tenker jeg.

Read More
Kvinnedagen 2019

La oss fortsette å kjempe for at kvinner skal få den samme friheten og de samme mulighetene som menn! Jeg håper datteren min får vokse opp i en verden hvor kvinner som jobber hardt, sier det de mener og tar plass blir tildelt både status og makt, uten å bli utsatt for personangrep, hets, og dødstrusler. I en verden hvor feminine og maskuline kvaliteter anses som like verdifulle, og naturlige, uavhengig av kjønn.

Read More
Respekt for vitenskapen

Jeg mener forskningsmetode og kildekritikk bør bli en del av grunnutdannelsen, fordi det er så vanskelig å manøvrere i vår verdens informasjonsoverflod! Vitenskapelig frembragt kunnskap lar oss komme så nær en objektiv sannhet som mulig og representerer det som er sant for flest mulig mennesker. Det er derfor vi skal bygge våre samfunn på vitenskap, ikke på tro, eller på enkeltmenneskers eller grupperingers synsing!

Read More
Frykt booster fordommer

Når vi føler oss truet og urolige øker bruken av mentale snarveier. Vi blir dårligere til å reflektere og se nyanser. Medfølelse svekkes. Vi søker simple forklaringer og svar, og helst noen å skylde på. Så når politikere og andre med høy status bruker tid på å tegne opp fiendebilder, skremme og hause oss opp, og faktisk også kommunisere sine egne fordommer høylydt ut i offentligheten og gå foran som destruktive rollemodeller, da blir verden raskt kjipere.

Read More
De skumle skjermene!

Vi blir kort fortalt slitne av den typen stimulusoverdose vi får av våre moderne teknologiske liv. Vi lider av kronisk «overveldelse», som forsterker opplevelsen av at livet i sin helhet er stressende og utmattende. Flere utvikler avhengighet. Og avhengighet er fælt. Det kupper belønningssystemet så alle andre opplevelser utløser mindre dopamin, og opplevelse av glede og nytelse.

Read More
Ensomhet

Unge menneskers opplevelse av ensomhet øker dessverre gradvis. Ensomhet handler om å lengte etter nærhet til andre og å kjenne seg ufrivillig alene. Man kan være ensom alene óg sammen med andre. Når man er ensom sammen med andre handler det ofte om at man ikke greier å være seg selv, eller føler at andre ikke ser og forstår en.

Read More
Livsfarlig shopping

Vi nordmenn er noen forferdelige miljøsvin med noen horrible forbruksvaner året rundt! Vi topper listene over konsum i Europa per husholdning. Klimagassutslippene fra vårt totale klesforbruk er enormt, det tilsvarer omtrent 800.000 biler, og hvert femte plagg i norske garderober brukes ikke engang. Om alle forpestet miljøet som oss hadde vi trengt flere jordkloder.

Read More