Posts in Psykisk helse
Vi er noen sabla gavepakker!

Når du forsøker å vise deg frem til andre som du er: være autentisk og ufiltrert, får du bedre kontakt. Relasjonene blir emosjonelt nære og ekte: vi liker tross alt mennesker som er modige nok til å vise frem sine sår, arr, skjøre partier og sin særegenhet! Og som briljerer littegrann med sin unike sammensetning: som virkelig er seg sjæl! Er du ikke enig i at folk som uttrykker seg tydelig og tidvis presenterer ekstrem personlighet, er morsomme og befriende?

Read More
Skjør selvfølelse er vondt

Responsen og tilbakemeldingene vi får fra menneskene vi har rundt oss i oppveksten former vårt syn på oss selv; de skaper selvfølelsen. Om andre gir deg følelsen av at du er verdt å elske, helt ubetinget, er det det du lærer. Om de kommuniserer at du er feil, eller at deler av deg ikke er bra nok, er det det du lærer. Dersom ditt indre liv; dine følelser og tanker, ignoreres, latterliggjøres, dømmes, kritiseres eller møtes med forakt, blir du usikker på egen verdi.

Read More
Pusting kan være medisin

Når du puster ordentlig inn får organene mer oksygen, og når du puster ordentlig ut kvitter du deg med avfallsstoffer. Nå viser den moderne forskningen at man kan kontrollere nervesystemet sitt med pusten: både hjerne og kropp påvirkes, og kan roes og aktiveres. Det påvirker følgelig emosjonelle tilstander, muskelspenninger, blodtrykk og puls. «Pust helt ned i magen» er absolutt ikke et tåpelig og uvitenskapelig kjerringråd. Kontrollert og dyp pusting aktiverer det parasympatiske nervesystemet, som er kobla på når kroppen virkelig hviler og henter seg inn.

Read More
TAKE #PRIDE IN YOURSELF

Samfunnet er fullt av gamle strukturer og rammer, som preger språket, og mer eller mindre ubevisste normer og holdninger - forventninger til hvordan folk bør være for å passe inn. Få være med. Bli akseptert. Særlig sterke er forventninger til kjønn og legning. Vi som passer greit nok inn i den binære og heteronormative båsen har det enklere enn alle andre - og likevel strever vi. Er umulig for meg å forstå hvordan det kjennes å føle seg annerledes i et samfunn som fremdeles opererer med så stereotypiske forventninger til kjønn og legning, men jeg kan levende forestille meg hvor vondt det må være.

Read More
Har DU nok empati til dyr?

Hvor langt strekker empatien din seg? For mange mennesker inkluderer den kun dem de tror ligner dem selv. Det er normalt, men det forandrer seg når vi virkelig åpner øynene og tar verden innover oss. Det var først på midten av nittenhundretallet at mennesker skjønte at deres egne babyer hadde komplekse følelser, ønsket nærhet, søkte kjærlighet, og at å imøtekomme dette var det viktigste av alt, om de skulle utvikle seg til sterke individer. I dag er det dyrene vi ikke forstår, og unnlater å møte med empati.

Read More
Kunsten å leve med intensjon

Det er dessverre mange som snubler rundt i narrativene sine, som passive passasjerer. Som bedøver hjernene sine med umiddelbar og overfladisk behovstilfredsstillelse. Som stilner de grunnleggende, rene følelsene med et endeløst operativt gjøremodus. Det å leve på automatikk og å følge strømmen blindt, er risikosport. Det kan resultere i eksistensielle kriser, i vonde liv og i psykisk lidelse. Du trenger ikke en soleklar plan med konkrete mål om en type prestasjon. Men du trenger intensjon. Mennesker som har en klar intensjon for livene sine opplever det oftere som meningsfylt og givende.

Read More
Kroppspositivisme: bare positivt?

Varmere vær kan være en trigger for dem som har et komplisert forhold til kropp, og for alle andre! Klærne skal jo av, og vi lever i et samfunn så fullt av muligheter og uoppnåelige idealer, at man raskt føler skyld om man ikke klarer å være den «perfekte» utgaven av seg selv. #kroppspositivisme har heldigvis bidratt til at vi får se mer normalitet og variasjon i sosiale medier!

Read More
Leker du nok?

Lek er noe man gjør fordi man liker det! Motivasjonen kommer innenfra, for leken har ikke noe formål, men er belønning i seg selv! Man hengir seg fullt og helt til aktiviteten, slapper av, åpner opp og er tilstede. Lek er fritt, selvvalgt og selvstyrt, det er ofte strukturert, men aldri tvungent! Kun fantasien setter grenser. Lek beveger og transformerer oss, og det stimulerer til læring, kreativitet og nye ideer. Det underbygger positiv utvikling på mange av livets arenaer: emosjonelt, sosialt og intellektuelt!

Read More
Råd for å takle ensomhet

Ensomhet handler om å kjenne seg ufrivillig alene, og lengte etter nærhet til andre. Man kan være ensom alene eller sammen med andre. Påsken er krevende for mange. Høytider innebærer ofte flere sammenhengende fridager. Noen mister derfor alle kontaktpunktene de har med andre mennesker. Videre forbinder de fleste høytider med sosiale samlinger, nærhet og fellesskap. Så når man kjenner seg ensom og bombes med andres sosiale vellykkethet online blir den gjerne ekstra vond å bære

Read More
Lenge brenne mammapolitiet

Når et barn blir født, fødes også en mor. Hun trenger stort sett mye mer omsorg enn hun får. Fra alle de nære, og fra alle de fjerne. Hun trenger heiende medsøstre. Så lenge BRENNE mammapolitiet! Hva slags fenomen er det egentlig? Mammaer som dømmer hverandre og gjør hverandre til fiender, i et av livets mest sårbare og krevende kapitler? Hvorfor i all verden?

Read More
Praktiser egenkjærlighet for alles skyld!

Nettet flommer over av sitater, tips, råd, lister og oppskrifter som skal hjelpe oss til å praktisere egenkjærlighet, men for mange kan de nok virke litt flåsete og overfladiske. De kan også vekke vemmelse og irritasjon. For hvorfor skal vi som lever i et så individualistisk samfunn preget av egoisme, selvopptatthet, og til og med narsissisme, bruke mer energi på oss selv? Svaret ligger i spørsmålet, tenker jeg.

Read More
Kvinnedagen 2019

La oss fortsette å kjempe for at kvinner skal få den samme friheten og de samme mulighetene som menn! Jeg håper datteren min får vokse opp i en verden hvor kvinner som jobber hardt, sier det de mener og tar plass blir tildelt både status og makt, uten å bli utsatt for personangrep, hets, og dødstrusler. I en verden hvor feminine og maskuline kvaliteter anses som like verdifulle, og naturlige, uavhengig av kjønn.

Read More
Vi bør prioritere foreldres helse

Om man vil motvirke psykiske lidelser i en befolkning er det mest effektive og rimelige alternativet tidlig intervensjon. Det er mye enklere å bidra til endring hos et lite barn, enn hos et godt voksent menneske som har brukt et helt liv på å innarbeide vanene sine. Og enda bedre er det, å hjelpe barnet før det er skadelidende, ved å hjelpe foreldrene som skal forme det. Mange studier dokumenterer tydelig sammenhengen mellom tidlige traumer forårsaket av foreldrenes konflikter og psyke, og psykisk helse senere i livet.

Read More
Respekt for vitenskapen

Jeg mener forskningsmetode og kildekritikk bør bli en del av grunnutdannelsen, fordi det er så vanskelig å manøvrere i vår verdens informasjonsoverflod! Vitenskapelig frembragt kunnskap lar oss komme så nær en objektiv sannhet som mulig og representerer det som er sant for flest mulig mennesker. Det er derfor vi skal bygge våre samfunn på vitenskap, ikke på tro, eller på enkeltmenneskers eller grupperingers synsing!

Read More
De skumle skjermene!

Vi blir kort fortalt slitne av den typen stimulusoverdose vi får av våre moderne teknologiske liv. Vi lider av kronisk «overveldelse», som forsterker opplevelsen av at livet i sin helhet er stressende og utmattende. Flere utvikler avhengighet. Og avhengighet er fælt. Det kupper belønningssystemet så alle andre opplevelser utløser mindre dopamin, og opplevelse av glede og nytelse.

Read More
Vil du mestre stress?

Når man hovedsakelig befinner seg i operativt gjøre-modus, skal prestere eller produsere noe, og sånn sett er på vei mot et mål som ligger i fremtiden, kan man risikere å miste kontakten med egne behov og følelser. Det er det som er greia: man glemmer å kikke innover, kjenne etter, legge merke til hva man trenger, hva man ønsker, søke seg mot det, sette tydelige grenser, si stopp, og nei til det som belaster. Man ignorerer alarmsystemet - følelsene som forsøker å få oss til å lytte!

Read More