Posts in I media
TAKE #PRIDE IN YOURSELF

Samfunnet er fullt av gamle strukturer og rammer, som preger språket, og mer eller mindre ubevisste normer og holdninger - forventninger til hvordan folk bør være for å passe inn. Få være med. Bli akseptert. Særlig sterke er forventninger til kjønn og legning. Vi som passer greit nok inn i den binære og heteronormative båsen har det enklere enn alle andre - og likevel strever vi. Er umulig for meg å forstå hvordan det kjennes å føle seg annerledes i et samfunn som fremdeles opererer med så stereotypiske forventninger til kjønn og legning, men jeg kan levende forestille meg hvor vondt det må være.

Read More
Har DU nok empati til dyr?

Hvor langt strekker empatien din seg? For mange mennesker inkluderer den kun dem de tror ligner dem selv. Det er normalt, men det forandrer seg når vi virkelig åpner øynene og tar verden innover oss. Det var først på midten av nittenhundretallet at mennesker skjønte at deres egne babyer hadde komplekse følelser, ønsket nærhet, søkte kjærlighet, og at å imøtekomme dette var det viktigste av alt, om de skulle utvikle seg til sterke individer. I dag er det dyrene vi ikke forstår, og unnlater å møte med empati.

Read More
Leker du nok?

Lek er noe man gjør fordi man liker det! Motivasjonen kommer innenfra, for leken har ikke noe formål, men er belønning i seg selv! Man hengir seg fullt og helt til aktiviteten, slapper av, åpner opp og er tilstede. Lek er fritt, selvvalgt og selvstyrt, det er ofte strukturert, men aldri tvungent! Kun fantasien setter grenser. Lek beveger og transformerer oss, og det stimulerer til læring, kreativitet og nye ideer. Det underbygger positiv utvikling på mange av livets arenaer: emosjonelt, sosialt og intellektuelt!

Read More
Råd for å takle ensomhet

Ensomhet handler om å kjenne seg ufrivillig alene, og lengte etter nærhet til andre. Man kan være ensom alene eller sammen med andre. Påsken er krevende for mange. Høytider innebærer ofte flere sammenhengende fridager. Noen mister derfor alle kontaktpunktene de har med andre mennesker. Videre forbinder de fleste høytider med sosiale samlinger, nærhet og fellesskap. Så når man kjenner seg ensom og bombes med andres sosiale vellykkethet online blir den gjerne ekstra vond å bære

Read More
Småbarn trenger foreldre med overskudd

Barn trenger foreldre som klarer å ivareta sine egne behov og utvise selvomsorg. De trenger voksne som i løpet av en dag har energi til å være oppmerksomt tilstede, interesserte, inkluderende, involverende, anerkjennende, veiledende, kjærlige og grensesettende. Det vil si at de trenger foreldre som ikke er totalt utmatta på grunn av søvnmangel, men mentalt påkobla.

Read More
I mediaPia von Hirsch