Evigvarende kamp for likestilling

Her var fødselen i gang! Følte meg som en tung byrde, men se på den gudinnen da. På randen til å frembringe liv!
_____
Kvinner og menn er på sitt mest ulike i etableringsfasen. Biologien tar plutselig plass. Den herjer og styrer og fratar oss kontroll. Den maler de reproduktive forskjellene våre i blokkbokstaver. Den tydeliggjør hvorfor det er så viktig å jobbe for likestilling: vi er ulike og skal ikke behandles helt likt. Likestilling handler om at samfunnet må tilpasses mennesker med ULIKE forutsetninger, slik at alle i praksis blir likeVERDIGE og får de samme mulighetene.
_____
Det er kvinner som bærer frem barn, som føder, som ammer, det er fremdeles som regel kvinner som tar hovedomsorgen for spedbarnet, og det er stort sett kvinner som ofrer økonomiske fordeler, søvn og karriere, for å bli hjemme med kontantstøtte, eller jobbe deltid i flere år så barna skal ha det godt og få den nærheten de trenger om de skal utvikle seg til å bli ressurssterke samfunnsborgere.
_____
Det tok en evighet for kvinner å få rettigheten til å bestemme over seg selv og sin egen kropp. Så det at kvinner i dagens moderne verden, IGJEN må kjempe hardt for retten til selvbestemt abort, og også fratas denne i flere nasjoner, er i mine øyne totalt absurd og dypt trist. Jeg syns utviklingen er noe vi alle bør merke oss og følge nøye med på. For hva er årsaken til dette økende behovet for å igjen skulle dominere og kontrollere kvinners liv?
_____
Menneskets evne til å sette seg inn i noe som er kvalitativt annerledes fra det de opplever selv, er begrenset. Og dette begrenser empatien. Derfor er det åpenbart at ulike grupper må få ta avgjørelser som angår dem selv: det er kvinner selv, ikke menn, som skal ta de viktigste politiske avgjørelsene som omhandler kvinners liv og helse.
_____
Heldigvis har vi et demokrati som skal sikre at alles stemmer blir hørt, og beskytte oss mot at grupper med bestemte forutsetninger, får bestemme over grupper med helt andre forutsetninger. Så får vi bare jobbe på for å bevare det som er bra, og kjempe videre for et samfunn som fremmer likeverd: reell likestilling. Blessed be our fruit!