La oss verne om demokratiet

Med nasjonaldagen i kroppen vil jeg oppfordre alle til å omfavne det jeg anser som norske verdier: demokrati, fellesskap, åpenhet, inkludering, toleranse, respekt, rettferdighet, solidaritet, frihet!

Demokratiet er i faresonen når folk flest går rundt og er litt redde. I dag er mange redde fordi jorda er syk. Når man må konkurrere om ressurser, stiger frustrasjonen og tendensen til å favorisere egen gruppe, og terskelen for å diskriminere «de andre» blir lavere. Alle som er annerledes, blir raskere ansett som en konkurrent eller en trussel.

Når man opplever at det er konkurranse mellom to eller flere lag, blir man også mer rigid. Det blir vanskelig å forholde seg til nyanser, og man tenker raskere enten-eller og sort-hvitt. Man blir følgelig mer ekstrem! Dette gjelder folk på både venstre og høyre fløy! Det er de ekstreme og radikale holdningene som er farlige, og en trussel mot demokratiet! Ikke venstre eller høyre per se.

Demokratiet er helt avhengig av at vi respekterer ALLES menneskeverd og frihet. At vi tolererer forskjellene, snakker sammen og behandler hverandre med verdighet uansett hvor uenige vi er. Husk på at alle har et lite barn i seg, og at det er opplevelsene deres som har formet dem! Man skal kunne si og gjøre det man vil i et demokrati, så fremt det ikke innebærer å påføre skade eller frarøve noen mennesker goder. Dette er det viktig å huske på.

Hvis vi skal forebygge hat må vi stå i mot tendensen til å bli foraktfull og fiendtlig når vi kommuniserer med dem som mener noe annet enn oss. DET er et av demokratiets kjennetegn. DET er noe Norge har vært kjent for. La oss håpe vi klarer å verne om det.