Kreative utfordringer

Kreativitet er evnen til å tenke nytt, og finne frem til overraskende, originale og nyttige ideer, muligheter og løsninger. Det å klare å skape noe er en verdifull evne, og det anses av mange som en egen form for intelligens som driver verden fremover. Uten kreativitet hadde vi hatt lite annet enn stillstand og videreføring av status quo. Det er altså en evne vi bør fremelske og styrke hos alle!

Mange tenker at kreativitet handler om å skape noe kunstnerisk, men man kan like gjerne være kreativ i en helt annen bransje! Assosiasjonen mellom kreativitet og kunst er antakelig så sterk, fordi utrolig mange nyskapende og grensesprengende tanker har blitt lansert og introdusert for folk igjennom kunst. Kunst defineres ofte som et fantasifullt, nyskapende, og estetisk kulturuttrykk for menneskelige opplevelser. Når man uttrykker seg med kunst slipper man å forholde seg til en del begrensende rammer; man er i større grad fri. Og denne følelsen av frihet er ofte en forutsetning for en god kreativ prosess.

Det som er felles for kreative mennesker er at de bruker tiden sin på å skape. De liker, ønsker og trenger det. De bruker seg selv aktivt i det de gjør, og deler av seg selv. Dette kan være veldig krevende, skummelt og vanskelig! Man kan føle seg sårbar og hudløs i møte med andres blikk og deres vurderinger av det man deler. Derfor er veldig viktig med åpenhet omkring psykiske utfordringer i kreativ bransje: så man ikke føler seg abnormal eller alene om det.

Prosjektet Creative Confessions er ment å gi kreative mennesker verden over en plattform hvor de kan snakke åpent om psykiske utfordringer tilknyttet det å ha et kreativt sinn, og få inspirert og hjulpet hverandre. Men, vi trenger deg! Du kan bidra på flere måter: sjekk ut hjemmesiden creativeconfessions.org. Der kan du blant annet donere til kickstarteren og gjennomføre undersøkelsen vår! Resultatene skal brukes til å utvikle verktøy som kan gjøre livet enklere for kreative mennesker som lever av å skape og dele av seg selv ❤️ Du kan også donere litt av kreativiteten din!