Helsebringende religiøs praksis

Hva tror du på? Noe av det som kjennetegner mennesket er at vi har evnen til å tro, men det moderne mennesket har i stor grad skrinlagt spiritualiteten sin!


Dette er sørgelig av mange grunner. Vi mister blant annet ritualer som har vært dypt helsefremmende for mennesker i tusenvis av år. Jeg vil starte med fire av dem nå, som jeg mener alle moderne og troløse mennesker bør forsøke å inkludere i hverdagen sin. Disse praksisene bidrar til å løfte bevisstheten et par hakk, opp på metanivå, og de gir rett og slett god mental hygiene og underbygger fine liv!

Å BE er blant annet å tenke på det du drømmer om, ønsker deg og lengter etter. Det innebærer et positivt fokus, som tydeliggjør hva det er du vil; hva det er som betyr mest for deg. Bønn kan altså gi bevisst tilstedeværelse og tydeliggjøre ønsket fokus og intensjon for dagen.

Å TAKKE for alt du har, hjelper deg til å legge merke til alt det gode i livet ditt, og verdsette det som er, fremfor å fortape deg helt i jakten på det du ikke har. Å konsentrere seg litt for å finne frem til opplevelsen av takknemlighet er vel verdt innsatsen. Hver eneste dag.

Å PRAKTISERE NESTEKJÆRLIGHET er å være omsorgsfull og kjærlig mot medmenneskene dine uansett hvor de kommer fra eller hvem de er. Om du skal få det til må du også elske deg selv, jamfør «du skal elske din neste som deg selv». Sånn sett ligger det en oppfordring til egenkjærlighet her - det er enklere å møte verden med genuin og utadvendt kjærlighet når du har det godt med deg selv! Alle vinner!

Å SØKE TILGIVELSE kan helt klart også være utviklende av flere grunner. Den som ber om tilgivelse ser sine svakheter og feiltrinn, men tror samtidig de kan tilgis. Praksisen innebærer altså å forsøke å se seg selv utenfra og legge merke til egne utviklingsområder. Vi trenger det om vi skal vokse! Samtidig innebærer det å ha medfølelse med seg selv, og tro på at fortiden kan og skal tilgis.

Jeg tror på naturen og kjærligheten, som del av noe større, en helhetlig energi og kraft, vi ikke evner å forstå. Så unnskyld meg, mens jeg ber til havet, skyene, palmene og sandkornene. Og lykke til med din egen praksis!

Screenshot 2019-06-03 at 15.58.38.png