Egenkjærlighet for nestekjærlighetens skyld

Jeg er opptatt av egenkjærlighet for samholdets og nestekjærlighetens skyld. Mennesker som trives og har gode følelser i hverdagen sin, har nemlig flere trygge og gode relasjoner til andre. Det er et av de tydeligste kjennetegnene. Vårt individsentrerte samfunn kan få folk til å glemme akkurat det, så jeg er opptatt av å hele tiden fremme et relasjonelt fokus på et overordna plan.

Når jeg snakker om selvomsorg og selvivaretakelse, vil jeg derfor alltid forsøke å presisere at jeg mener det er viktig å ta vare på seg selv for fellesskapets skyld, ikke fordi man er en isolert enhet som skal blomstre alene. Man må kjenne seg selv, være bevisst hva man trenger, og ta hensyn til egne behov og følelser, om man skal kunne klare å være et herlig medmenneske som nyter livet sammen med andre!

Ønsker dere alle en god helg, og håper dere er bevisst tilstede, og får brukt tid på noe som gir glede og energi #egenkjærlighet #nestekjærlighet #relasjoner #selvutvikling #selvomsorg #omsorg