Skal barna våre leve i en dystopi?

Vi bør hjelpe barna våre til å føle seg trygge sammen med andre og verdifulle som de er, og til å tro på seg selv og egen evne til å mestre! Når dette ligger der som fundamentet for å leve, dypt inni kjernen, er det enklere å bli en fleksibel, åpen, raus og kreativ verdensborger!

Og det trengs, for verden forandrer seg i voldsomt tempo! Ekspertene strever med å forutse hvordan samfunnet vil være om noen strakser. Teknologien er ellevill og vi står ovenfor klimakrise, flyktningkrise, menneskefiendtlige ideologier, og politisk polarisering. Flere lar være å få barn av nevnte grunner, fordi de små antakelig blir nødt til å deale med ekstreme mengder kollektiv uro, frykt, tristhet, håpløshet, maktesløshet, frustrasjon og sinne. Om ikke krig og sult. Alle mennesker må håndtere mye vonde følelser i løpet av et liv, men prøvelsene kommer ikke like tett når det er fred, harmoni, overflod og nok til alle. Så vi må gi småtassene våre ekstra gode verktøykasser og solide rustninger, tenker jeg. Vi må engasjere oss nok i fremtiden til å klare å ta bevisste og gode valg på deres vegne.

Ansvaret som ligger hos foreldre blir selvfølgelig ekstra stort når enorme deler av skolesystemet er gammeldags og på flere måter direkte bakstreversk. Fortvil ikke, forsøker jeg å si til meg selv når byrden kjennes for tung å bære. Med god selvfølelse og selvtillit, relasjonell og emosjonell kompetanse, og livnærende mestringsstrategier, vil de finne ut av det.

Drømmen min er at de skal klare å manøvrere på humpete stier og finne veien til håp, kjærlighet, barmhjertighet, mot, styrke, samhold og fellesskap. At de ikke ender opp som fremmedgjorte, hjelpeløse, ensomme og sinte mennesker, i en ustabil og uforutsigbar verden. At måten VI er sammen på og snakker sammen på i hjemmet vårt gir nok.

Belastende refleksjoner på en søndag? Sorry! Målet mitt om bevisst og kjærlig foreldreskap fordrer at jeg orker å tenke på, og ta høyde for, det som er og kan bli ekstremt vanskelig. At jeg tar valg som et opplyst og velinformert menneske. For fremtidens mennesker!