Kjenn dine følelser!

Tenk at det ligger følelser bak alt du foretar deg i livet! Det er god nok grunn til å lære seg en del om dem, og forsøke å styrke sin emosjonelle kompetanse?

Følelser er indre og subjektive opplevelser. Du kjenner en følelse i kroppen - du kan for eksempel oppleve å bli kald, eller varm, få vondt i magen, eller i brystet, merke at det kribler i beina, eller bruser i blodet! Man har forsket mye på følelser, og ulike følelser ser ut til å kjennes på ulike steder og ledsages av en del særegen hjerneaktivitet. De er livsviktige, men allikevel fortsatt ganske mystiske.

De fleste forskere er enige om at sinne, tristhet, redsel og glede er grunnfølelser. Alle har dem regelmessig og de er universelle ved at de uttrykkes på samme måte i alle kulturer!

Følelser trigges av ulike opplevelser, og akkompagneres av ulike tanker og handlinger, hos ulike mennesker. Vi blir ofte sinte, triste, redde og glade av lignende situasjoner og opplevelser, men akkurat hva varierer. Tankene man får og handlingene man velger, kan bidra til at man håndterer følelseslivet mer eller mindre godt. Noen er bevisste og aksepterende, og kommuniserer følelsene sine tydelig, andre er benektende og dømmende ovenfor det som skjer inni dem selv og andre, og tyr til distraksjon og ignorering. Sistnevnte ender sjeldent godt, for følelser som undertrykkes vokser seg bare større.

En ting vi vet med sikkerhet, er nemlig at følelsene er vårt aller viktigste signalsystem! Vi må lytte. Følelsene forteller oss hvor vi befinner oss i forhold til oss selv og andre, og er således helt nødvendige for navigering i en sosial verden. De forteller oss også hvor vi befinner oss i forhold til våre egne ønsker, behov og mål, og det er derfor dem som motiverer oss til alle mulige handlinger! Avslutningsvis skal det sies at selv de mest ubehagelige følelser passer på oss: de varsler oss om fare og de aktiverer systemer som ivaretar overlevelse! Så vær takknemlig og bli venner med dem alle!