Frykt booster fordommer

Noen ganger kjenner jeg at den polariserende retorikken og de hatefulle ytringene gjør meg motløs. Det er mye uro i omløp for tiden. Men jeg tror det finnes mer kjærlighet og godhet i verden enn frykt og hat, og at det er sterkere. Det selger bare ikke like godt. Derfor må hver enkelt av oss jobbe ekstra hardt for å spre det! Og da hjelper det å skjønne åssen vi fungerer.

Vi kategoriserer for å forstå verden. Den er så komplisert og full av folk at den må forenkles om vi skal klare å ta den inn. Vi evner ikke forholde oss til alles individualitet, og kommer ikke utenom å putte folk i båser basert på snevre fellesnevnere, som kjønn, etnisitet, tro, legning og alder. Slike båser kalles stereotypier, og vi bruker dem hele tiden. Typ: Kvinner er omsorgsfulle, følsomme og pratsomme. Det er snakk om drøye overforenklinger. Når en stereotypi innebærer negativ vurdering kaller man det en fordom. Typ: menn er aggressive, egoistiske og maktsyke. Fordommer baner vei for dehumanisering: å ignorere individets menneskeverd, samt diskriminering: å behandle individet dårlig basert på gruppetilhørighet. På toppen av dette har vi for vane å favorisere alle vi deler bås med.

Når vi føler oss truet og urolige øker bruken av mentale snarveier. Vi blir dårligere til å reflektere og se nyanser. Medfølelse svekkes. Vi søker simple forklaringer og svar, og helst noen å skylde på. Så når politikere og andre med høy status bruker tid på å tegne opp fiendebilder, skremme og hause oss opp, og faktisk også kommunisere sine egne fordommer høylydt ut i offentligheten og gå foran som destruktive rollemodeller, da blir verden raskt kjipere. Terskelen for å dømme og diskriminere blir lavere.

Vi bør jobbe for å stå i mot, praktisere solidaritet og omgås hverandre på tvers av båser. Hvis alle du omgås er like deg, og du aldri har reflektert over det, kan det tenkes at det å oppsøke litt variasjon vil berike livet ditt! Vi bør også jobbe for å møte de fordomsfulle (redde) med tålmodighet og medfølelse. Vi må være sterke og tydelige, men varme og lyttende. Vi kan ikke bekjempe frykt, aggressivitet og uvitenhet med et speil!

photo/ ig @itisartime ❤️  #medfølelse   #samhold

photo/ ig @itisartime ❤️ #medfølelse #samhold