Forebygging av vold

Jeg tror alle barn er skrudd sammen for godhet: for å elske og bli elsket. Den verdenen barna møter er imidlertid satt sammen av vidt forskjellige opplevelser og mennesker, som sender dem i ulike retninger. Noen møter dessverre mye kulde, og lærer seg å bruke vold som strategi for å løse problemer og håndtere følelser.

Vold er handlinger ment å skade andre. Volden kan være psykisk, fysisk, seksuell og materiell. Noen ganger er den instrumentell, andre ganger er den impulsiv (et forsøk på å regulere vonde følelser). Mange mener trusler og verbale personangrep kan kalles vold, og sånn sett er det MANGE som utøver vold i nære relasjoner når konfliktnivået er høyt.

Voldsutøvelse er aldri offerets skyld. Det er utøver som har det fulle ansvar og som må jobbe med seg selv for å lære seg nye ferdigheter og finne løsninger. Likevel finnes det nyttige samtaleverktøy som kan brukes av alle som ønsker å forebygge: både de som har en tendens til å bruke vold, og de som blir utsatt for det.

Oppskriften nedenfor ble døpt Giraffspråk av Rosenberg (giraffen har et stort hjerte og strekker den lange halsen rolig frem for å lytte), og fungerer godt for mange når de befinner seg i konfliktfylte og ubehagelige situasjoner som lett kan eskalere til stygge krangler eller voldsutøvelse.

1. Forklar med egne ord hvordan du oppfatter situasjonen uten å kritisere eller dømme den andre. 2. Fortell ærlig hvilke følelser dette vekker i deg. 3. Forklar hvilket behov disse følelsene vekker i deg. 4. Spør om den andre kan dekke eller i det minste imøtekomme dette behovet.

Du opplyser altså den andre om hvordan vedkommende fremstår for deg, og hva det vekker inni deg, uten å anklage eller angripe, for så å forklare konkret hva du trenger. Dette inviterer til refleksjon og empati, og det blir lettere for den andre å komme deg i møte. Nyttig i alle typer relasjoner slik jeg ser det.