Et fristed for mor og barn: barselyoga

Mange mødre sliter med å prioritere sine egne behov. Og hvis de klarer det får de ofte dårlig samvittighet! Dette er ingen tjent med, for man klarer ikke å gi andre god omsorg over tid, om man ikke rommer egne behov og følelser, og tar skikkelig vare på seg selv!

I en hverdag som for mange er preget av tåke, trøtthet, detaljfokus, mentale oppheng, grubling, bekymring, emosjonelle svingninger, stress, nervøsitet, ensomhet, dårlig samvittighet, og en følelse av å aldri strekke til, er det fint å kunne komme til en fristed fylt med aksept og støtte. Et sted hvor alt er ok, og ingen skal prestere. Et sted hvor alle de andre i rommet kan kjenne seg igjen, når man krabber rundt, svetter og strekker seg ispedd gulp og melkesøl, kanskje med poser under øynene og ofte med fett hår, mens puppene og den bløte magen flagrer, underlivet jamrer og jobber på, bleier skiftes og barnegråt dempes med byssing og vandring. Stedet jeg snakker om heter selvsagt barselyoga!

Jeg er en av dem som mener det er altfor lite fokus på småbarnsforeldres psykiske helse. Det finnes mange treningstilbud for nybakte momas, men det eneste jeg har prøvd som faktisk ivaretar mors psykiske helse i tillegg til den fysiske helsen, er barselyoga. Ordentlig gode barselyogatimer styrker mors evne til egenkjærlighet, følelsesregulering, mentalisering og oppmerksomt nærvær, samtidig som de gjenoppretter muskulaturen i passelig tempo. Timene tilbyr fellesskap, åpenhet og sosial støtte. De dyrker enhver kvinnes feminine kraft. De vektlegger det emosjonelle båndet og samspillet mellom mor og barn. Sanger, regler, berøring, delt oppmerksomhet, smil og kos styrker tilknytningen og fremmer fryd hos begge to.

Jeg syns faktisk det er så godt å komme til dette fristedet at jeg nå tar instruktørutdannelsen selv, for å kunne gi andre den samme gaven jeg syns jeg har fått, en gang i fremtiden!