Hvorfor så stressa?

Ny uke, nye muligheter til å behandle seg selv og andre pent! Det er veldig mange som er svært opptatt av å sette seg tydelige mål og jobbe mot dem. Hvordan øke sin effektivitet og oppnå mest mulig på minst mulig tid? Det er absolutt nyttig å reflektere over den slags, men man bør være avklart med hvorfor man gjør det og ta hensyn til egne følelser og behov.

I vårt moderne samfunn sliter ekstremt mange med stress. Det kan tidvis virke som om en ny person går på veggen og brenner ut hvert sekund! Mye stress over tid er farlig i seg selv, og det kan resultere i mer alvorlige psykiske plager på sikt. En av grunnene til at vi er så stressa er det evige produksjons- og prestasjonsjaget. Vi blir flasket opp på dette fra barnsben av, det starter på skolen om ikke før, og skolesystemet blir beklageligvis bare mer og mer test- og resultatorientert. Det er lite fokus på god prosess, på å gjøre en innsats, på å lære i seg selv, på fordypelse, på selvinnsikt og på tilstedeværelse. Det er lite fokus på relasjoner og psykologi, på medfølelse og selvivaretakelse. Dette er et alvorlig problem, for det er slikt man kommer til å trenge mye av i fremtidens hamsterhjul om man skal bevare god helse.

Vi mennesker søker anerkjennelse og status, vi vil bli sett og respektert. Det er helt normalt. Problemet oppstår når vi føler vi må prestere for å oppnå dette, og tror veien til fellesskap og tilhørighet er suksess. Slike misforståelser fyller oss med vonde følelser, som blir til opplevd stress. Jeg mener derfor vi bør jobbe aktivt for å vise at vi anerkjenner og respekterer hverandre for annet enn måloppnåelse. For eksempel for at folk er tro mot seg selv og gode mot andre. For at de praktiserer nærvær, og prioriterer kjærlighet og gode relasjoner.

For mange kan det være nyttig å ta seg solide pauser fra prestasjonsfokuserte mål! Ta seg en diger chill pill! Pass i det minste på at hovedmålene dine alltid bidrar til at du lever mer i tråd med egne verdier, behov og følelser! Og for at selv jobbmålene dine gir deg mer av det som betyr mest for deg på et overordnet plan!

Screenshot 2019-04-05 at 19.23.10.png