Den kognitive diamant

Hvordan løse problemer som sitter i hodet? Det finnes mange veier til rom, men å kjenne til et par håndfaste verktøy er nyttig for folk flest!

Den kognitive diamant viser oss hvordan tanker, følelser, kroppslige opplevelser, og handlinger henger sammen. De påvirker hverandre gjensidig og hele tiden. Av den grunn bør man ta en helhetlig tilnærming til problemløsning om problemet er psykisk. De fleste må jobbe på flere områder samtidig.

Med den kognitive diamant i bakhodet går du altså konkret til verks med penn og papir og aller helst en trygg sparringspartner: velg en situasjon hvor problemet ditt oppstår, og ting blir vanskelig for deg. Jobb for å identifisere tankene du får, følelsene som fyller deg, det du kjenner i kroppen, og dine typiske reaksjoner (hva du pleier å velge å gjøre). Identifiser også de ulike konsekvensene dette får for livet ditt: for deg og dine nærmeste. Du har nå god oversikt over de ulike elementene som inngår og bidrar til å opprettholde problemet. Du har også tydeliggjort konsekvensene, og hvorfor det er viktig for deg å jobbe med deg selv. Dette er viktig, for endring er aldri enkelt.

Neste steg er vill brainstorming for å finne mange alternative måter å tenke på, håndtere følelser og kroppslige signaler på, og reagere på. Alle dine forestillinger, tolkninger og antakelser kan justeres. La kreativiteten flyte. Ingen forslag er for dumme. Og få kompisen din på banen. Flere perspektiver er GULL verdt, og ikke alltid lett å få tak på selv, om man er skikkelig nedfor eller urolig. Når du har blitt enig med deg selv om hvilke tanker (som er like gyldige, men snillere) og hvilke handlinger du vil gå for, så kommer øvingen. Øvelse gjør som regel mester, også når det kommer til endring av din indre verden og atferd! Prøv og feil og prøv igjen, søk hjelp og støtte, og kanskje en hånd å holde i!

photo/ IG @mohammedsalah00

photo/ IG @mohammedsalah00