Reflekter om psyken!

Det å reflektere om psyken er noe man kan være mer eller mindre god til, og det lønner seg å øve opp evnen. Mange kaller det for mentalisering! Mentalisering er enkelt forklart å tenke om egne og andres indre tilstander. Det er å forsøke å se seg selv utenifra og andre innenifra. Når man mentaliserer forstår man altså opplevelser og handlinger i lys av indre prosesser som følelser, behov, holdninger, kunnskap, intensjoner og forventninger. God mentalisering innebærer forståelse og aksept for at alle har en unik opplevelse av verden; vi kan tenke om andres sinn og forestille oss hvordan de har det, men vi kan aldri vite noe som helst, uten å spørre. Den som er god til å mentalisere er derfor også ofte god til å være nysgjerrig, undrende og ikke-vitende i møte med andre.

Dette underbygger gjerne tillit, nærhet og trygghet. God mentalisering styrker derfor relasjoner. Man antar videre at det styrker evnen til å regulere følelser, være mentalt fleksibel, velge sunne handlinger og trives med seg selv.

Når man er urolig, utslitt eller stressa svikter imidlertid evnen til mentalisering hos folk flest. Jo mer angst og kroppslig aktivering, jo mindre mentalisering. Det er akkurat som en bryter (som veksler mellom komplekse og primitive systemer i hjernen) slås av. Alt blir mer svart-hvitt. Vi mister kontakten med vårt indre, vi tror vi vet hva andre mener og tenker, og vi feiltolker andre negativt, på bakgrunn av våre egne, kjipe følelser. Vi mister overblikket, blir mer fokusert på detaljer og konkrete handlinger, og fremstår både insisterende og rigide. Det blir altfor enkelt for andre å såre eller krenke oss, og konflikt blir uungåelig.

Så, be om pause når du puster kjapt, når du er så sliten at alt går i surr, eller når du merker at du overveldes av fæle følelser. Gi deg selv litt tid til å roe kroppen og reflektere i fred. Gjenoppta samtalen med lav puls og klarere hode, utforsk de mentale tilstandene og hold hele veien fokus på følelsene! Sammen! Krydre det med varm undring og lekenhet. Å utforske hverandres sinn kan og bør være fint!

FullSizeRender.jpg

Photo/ IG @cream_swan #kommunikasjon #relasjoner #psykiskhelse #mentalisering