Lær barnet å mentalisere

Mentalisering er å reflektere om psyken: å tenke om indre tilstander. Grunnlaget for denne evnen til å forstå seg selv og andre legges i de første leveårene, i relasjonen til omsorgsgiverne. Andre som betyr mye for barnet har også stor påvirkningskraft. Hvordan disse snakker om indre liv, responderer på barnets følelser, og kommuniserer sine egne, er særlig viktig. Her er noen tips til deg som betyr noe for en liten tass:

_____

Du som er voksen bør forsøke å vise at du er interessert i å forstå barnets indre liv, ved å stille spørsmål og ved å sette ord på hvordan du oppfatter og tolker barnets atferd og uttrykk. Pass på å kommunisere at du undrer, at du utforsker og at du ikke kjenner svaret, f. eks ved å leke deg med flere alternative tolkninger. Det skal være soleklart for barnet at du kan hjelpe hen til å sette ord på sitt indre liv, men at det er hen selv som kjenner det og som har svaret.

_____

Du som er voksen bør også kommunisere tydelig hva angår ditt eget indre liv, og gå foran som rollemodell. Det er ikke lett når man er sliten, hvilket de fleste småbarnsforeldre er - så det holder at du gjør så godt du kan! Sett ord på følelsene og vær oppriktig når barnet eller andre spør hvordan du har det, men forklar at du håndterer ditt eget. Huskeregel: no oversharing - du vil unngå at barnet forsøker å ta ansvar for ditt følelsesliv.

_____

Misforståelser og konflikter kan utgjøre særlig gode læringsarenaer, men husk at du som voksen må tilpasse innholdet til barnets utviklingsnivå. Forsøk å møte barnet der barnet er og vis at ingenting er for farlig å snakke om. "Syns du jeg var brå nå? Jeg tror kanskje jeg sa det sånn fordi jeg tenkte at du ikke hørte på meg, og så ble jeg sint. Unnskyld. Hvordan var det for deg?" eller «Når du snakker sånn til meg blir jeg lei meg, og da får jeg lyst til å gå. Jeg vil gjerne at du snakker lavere så vi kan finne ut av dette sammen. Hva tror du om det?». Evnen til mentalisering videreutvikles senere i livet, men det går tregere, og det skjer i trygge relasjoner - så gjør en innsats mens ungene er små, for det vil barna og alle andre nyte godt av senere! 

FullSizeRender.jpg

 🖤 #mentalisering #forebygging #psykiskhelse