Bruk konflikter til å styrke emosjonell kompetanse!

Solid emosjonell kompetanse er noe du trenger intenst i dine nære relasjoner, men også på alle andre arenaer. De som er gode til å legge merke til, forstå og akseptere sine egne og andres følelser, og kommunisere om det, har en stor fordel i alle sosiale sammenhenger, også i arbeidslivet.
_____
Du kan forsøke å holde fokus på følelser når ting blir vanskelig i relasjon til andre. Øv med folk som står deg nær: familie, kjærester, venner.
____
1 • Hold fokus på følelser her-og-nå: dette er kanskje det vanskeligste, og viktigste, å bli god til! Du må kjenne etter i øyeblikket og sette ord på det som skjer inni deg, fremfor å fokusere på saksforhold. Dette er ekstremt vanskelig, for når vi er stressa og urolige har vi en tendens til å bli totalt opphengt i detaljer og pirk (ser ikke skogen for bare trær). Vi blir opptatt av det håndfaste og konkrete, fordi det virker enklere og er mer tilgjengelig for oss, enn abstrakte ting som følelser og behov. Men sannheten er at denne typen fokus på sak ofte øker konfliktnivå og gjør det vanskelig å bevege seg videre.
_____
2 • Hold fokus på følelsene i situasjonene du snakker om: dette innebærer å alltid vise interesse for indre liv når du og dine (f. eks kjæreste eller barn) utforsker interpersonlige hendelser i retrospekt. Dette er særlig hjelpsomt i tilfeller hvor temperaturen har vært høy, som når ungen har krangla med noen i barnehagen, partner har havna i klinsj med sjefen, eller du selv opplever dårlig stemning med en god venn. For å få tak på hvilke indre prosesser og tilhørende følelsesnyanser som har preget partene, må man ta seg tid til langsom gjennomgang i fellesskap. Ta på detektivhatten og oppdagelsesbrillene. Dere må stoppe opp, dere må spole tilbake, dere må leke dere med alternativer, og undre dere sammen!
_____
Dette er to av mange måter å øve på, men helt klart en god investering av tid, om man ønsker mer balanse og følgelig kjærlighet i livet sitt! Om du samarbeider med folk du bryr deg om, vil det antakelig også øke emosjonell nærhet og trygghet! Bonus!