Tydelige tilbakemeldinger

Clear is kind. Unclear is unkind, sier forsker Brené Brown. Hvilke tanker vekker dette hos deg? Hva er det å være interpersonlig modig?

Jeg har alltid verdsatt det å få ektefølte og tydelige tilbakemeldinger fra andre. Tilbakemeldinger som gir meg nye perspektiver på meg selv, og som forteller meg noe om hvordan jeg påvirker andre på godt og vondt. Slike tilbakemeldinger kan være tunge å fordøye, fordi de utfordrer selvoppfattelsen og vekker følelser. Men det er samtidig disse tilbakemeldingene som er utviklende og som hjelper meg til å bli bedre. Og det er dem jeg kjenner dypest takknemlighet for, fordi det krever noe av den andre å gi dem til meg. Om noen skal kunne gi meg slike, må de nemlig virkelig se meg, lytte til meg, og bry seg om meg og relasjonen vår. De må finne frem litt mot.

Mange unngår tydelighet fordi de tror det er snilt. Men neste gang du vil holde igjen eller servere halvsannheter, spør deg selv: gagner det den andre på sikt og er det godt for relasjonen vår? Eller gagner det bare meg, i den forstand at jeg slipper ubehagelige følelser her og nå? La oss si du unnlater å fortelle en annen om hva du forventer, fordi du føler det blir for hardt. Men så blir du jo likevel skuffet og bitter når vedkommende ikke innfrir. Er du snill da? Tror du ikke den andre vil kjenne på dine følelser, og bli forvirra eller usikker? Styrker det forholdet deres?

En god del forskning viser at utydelighet har negative konsekvenser for relasjonene våre, selv når den bakenforliggende hensikten var å være høflig og grei. Det øker f. eks passiv-aggressiv atferd og baksnakking, også reduserer det tillit og engasjement.

Vi bør jobbe for å bli interpersonlig modige mennesker, som gir tydelige tilbakemeldinger til dem vi omgås. I Norge er vi kjent for å være konfliktskye, så hvis du er en av dem som syns det er vanskelig å være tydelig, hent frem denne påminneren: det å gi tydelige tilbakemeldinger til en annen, er på mange måter det samme som å si «denne relasjonen er viktig for meg» eller «du betyr noe for meg» ❤ Unngå å justere og redigere på budskapet, juster heller på fremføringen!