Trang mannsrolle?

Store gutter griner ikke! Skaff deg baller! Vær en mann! Hva det vil si å være “en ekte mann” bør virkelig diskuteres mer. Unge menn er de mest selvmordsutsatte i Norge. Kvinner rapporterer om mer psykiske plager og har flere selvmordsforsøk, men over dobbelt så mange menn tar livet sitt! Basert på hva vi vet per dags dato forårsakes det ofte av at menn ikke klarer å håndtere vonde følelser som resultat av nederlag og manglende mestring, og ikke evner å søke hjelp fra andre mennesker. Det er enkelt å se for seg hvordan den udefinerbare opplevelsen av lidelse på et tidspunkt blir for tung å bære alene.


Gutter oppdras i mye større grad enn jenter til å ignorere og benekte følelsene sine, og skjule alt som er vondt og sårt fra andre: klare seg sjæl! God emosjonell kompetanse handler om mange ting, men det handler i særlig stor grad om 1. å klare å skille følelser fra hverandre, identifisere dem og akseptere dem: “nå kjenner jeg meg urolig og amper, jeg snakker høyt og avbryter, men det handler nok egentlig om at jeg føler meg liten og trist, og det er helt naturlig” og 2. å klare å gi tydelig uttrykk for dette: “jeg virket kanskje litt sint i sted, men det handlet nok egentlig om at jeg var lei meg fordi jeg ble skuffa over meg selv og tenkte at du syns jeg var dårlig”. Dette må LÆRES!

Hvis man skal tørre å kjenne etter, forsøke å forstå hva man føler, hvorfor man føler det sånn, og fortelle andre om det - må man skjønne at alle følelser er akseptable og viktige, at alle mennesker har masse vonde følelser, og at følelser bør kommuniseres til andre - uavhengig av om man er gutt eller jente. Følelser som ikke uttrykkes vokser seg stort sett bare større og vondere, og blir til slutt uhåndterlige. Så: store gutter gråter! Skaff deg mot til å føle og be om hjelp! Vær en mann: det vil si et menneske med mange fasetter som trenger andre mennesker!

Vi er fra naturens side så redde for å bli avvist, at man må øve seg på å få til dette - man trenger oppmuntring og veiledning. Så om du er glad i en gutt som mangler følelsesspråk, som aldri gråter eller som aldri ber om hjelp: forsøk å hjelpe ham til det. #maskulinitet #følelser #selvmord

Screenshot 2019-03-22 at 14.57.48.png