Skjønnhetstyranniet

Fysisk utseende har aldri før vært så tett knyttet til selvbilde, og norske jenter har aldri vært så misfornøyde med seg selv og sin egen kropp som de er nå. Men det er kanskje ikke så rart når kvinneidealet i vestlig kultur innebærer fysisk perfeksjon som er helt uoppnåelig? Eller når ungdommen bruker mindre tid med venner (ekte mennesker) og mer tid på skjermer som promoterer idealet enn noen gang?

Parallelt med at norske kvinner har blitt økonomisk og politisk likestilt, har skjønnhetstyranniet blitt sterkere og kvinneidealet snevrere. Vi mennesker er helt avhengige av tilhørighet og aksept, og vi forsøker derfor alltid å gjøre oss attraktive for andre så vi skal bli inkludert. Det er idealet i kulturen som forteller oss hva det er som skal til, og det siver gjerne inn på et ubevisst plan. Analyser av medieinnhold og reklamer fra de siste 40 åra viser at de gjennomgående styrker stereotypiske kjønnsroller, og benytter seg av degraderende objektivisering av kvinnekroppen. Det å leve opp til det som promoteres er en fulltidsjobb, og uansett hvor hardt man prøver vil man mislykkes. Det blir følgelig lite energi igjen til å gjøre ting som øker trivsel og opplevelse av mening.

Når man ser at en stor del av befolkningen: unge jenter i denne sammenheng, strever så voldsomt med psyken som de gjør, er det viktig å kikke på konteksten: samfunnet, kulturen og tiden. Vi bør unngå individsentrerte og overfladiske forklaringer som ikke tar tak i problemenes røtter, for de har for vane å legge mer press på den enkelte (som allerede føler seg utilstrekkelig på alle mulige måter). Unge jenter trenger kunnskap og historie, om de skal klare å se utover seg selv, se at de er en del av noe større, og klare å bli sinte på et menneskefiendtlig system, fremfor på seg selv og sin egen kropp! Det gir bedre helse enn implosjon gjør - og det er en av grunnene til at jeg mener de trenger feminismen. Å finne årsaken til faenskapet er kanskje fånyttes; men vi må jobbe sammen for å øke bevissthet og forståelse for det som er, og for hva vi egentlig trenger, om vi skal klare å stå i mot!