Ikke scroll meg vekk så fort!

Screenshot 2019-03-22 at 14.48.14.png

HALLA! STOPP OPP!

Jeg lurer ofte på om folk har begynt å forholde seg til andre som om de er produkter som skal konsumeres? Tjenester som kan kjøpes? Skjermene og appene sikrer i alle fall distanse, og kort vei til objektivisering og dehumanisering. Når du scroller så fort at dine opplevelser av det andre deler blir begrenset til overfladiske fragmenter, når du sveiper nok ganger til høyre og venstre, og når du chatter eller speed-dater som om du tester ut varer, prosesserer du ikke lenger at det er personer du forholder deg til.

Om man går inn i nye relasjoner som en konsumerende, vurderende og egosentrert kunde av en skrulling, med følgende fokus: Hva er det du kan gi meg? Og hva er det jeg kan få ut av denne relasjonen og av deg? Da er det dessverre særdeles liten sjanse for at møtet med den andre kan bli nært, godt og utviklende. Jeg tror vi blir miserable av dette opplegget på sikt, fordi forbrukermentaliteten er livsfarlig for både kjærligheten, tilhørigheten og tilknytningen. Objektiviseringen smitter dessuten over på en selv - så veien til selvforakt blir kort den også.

Men så lever vi jo i denne høyteknologiske verdenen da, og utviklingen ser bare ut til å eskalere. Løsningen er antakelig ikke å blånekte og melde seg ut, men man kan jobbe inni granskauen aktivt for å være mye mer bevisst bruken, pausene, og atferden sin når man lever på skjermen. Så scroll treigere og sveip saktere ⌛️⏳! Ta deg tid til å prosessere informasjon. Ta deg tid til å sette deg inn i noe, forsøke å forstå noen, fordype deg i noe. Ta deg tid til å se menneskene. Og ikke ta med deg skjermblikket ut i den virkelige verden. Reverser det. For din egen og alle andres skyld! #consumerism #dehumanization #tech #screen #socialmedia #sosialemedier #teknologi