Høysensitiv?

Det er mye snakk om høysensitivitet for tiden! Det fremlegges tidvis som noe mystisk og magisk, men det handler egentlig bare om at vi mennesker er svært ulike når det kommer til hvordan vi tar inn verden.

Først treffes vi av sanseinntrykk. Vi ser, hører, lukter, føler, og smaker. Uten persepsjon er imidlertid det som kommer inn i hjernen bare et hav av kaos. Persepsjon er filtrering, sortering og tolkning. Det er denne prosessen som gjør den eksterne verden meningsfylt for oss, men vi trenger ikke å være bevisste for at den skal finne sted. Oppmerksomhet i neste rekke, handler om å følge med - og om man har vært oppmerksom kan man gjerne redegjøre for det man opplevde i etterkant. Persepsjonsprosessen er subjektiv og de fleste er kjent med hvor store forskjeller som eksisterer hva angår oppmerksomhet! Ingen kan egentlig vite hvordan en annen opplever verden. Så den verdenen du opplever er bare din!

Det er mange årsaker til at man kan ha veldig sensitive sanser og følelser. Det kan være snakk om genetiske forskjeller, om opplevelser på fosterstadiet, om opplevelser i oppveksten, eller om en tilstand eller livsfase. Om man har opplevd mye vanskelig tidlig i livet kan man ende opp med et hypersensitivt nervesystem. Dersom man blir lett overveldet og utslitt, kan man uansett jobbe med visse temaer, uavhengig av årsak: Man kan jobbe med å kjenne sine egne behov og grenser, og ta hensyn til dem. Man kan jobbe for god kontakt med følelsene sine, så man klarer å regulere og håndtere dem på en ålreit måte. Man kan jobbe for åpenhet og tydelig kommunikasjon, så andre får muligheten til å forstå og være rause medmennesker!

Hva skal vi gjøre med denne informasjonen? Jeg tenker det understreker at vi alltid bør forsøke å møte hverandre med åpne sinn, som oppdagelsesreisende, med nybegynnerbrillene på: vi bør undre og utforske, mer enn vi antar og tolker. Jeg tenker at man skal være forsiktig med å gruppere folk i tydelige kategorier, på en måte som sykeliggjør, eller idealiserer. Samtidig er det fint å snakke om hvor ulike vi er, fordi det kan øke vår evne til å være tolerante ovenfor dem som er annerledes!

#høysensitiv  #hypersensitiv #oppmerksom #åpen #nysgjerrig #observant

#høysensitiv #hypersensitiv #oppmerksom #åpen #nysgjerrig #observant