Hva slags tilknytningsstil har du?

Vi har alle en egen tilknytningsstil: en spesifikk måte å forholde oss til våre nærmeste på. Denne stilen etableres i løpet av våre første leveår, og er ganske stabil livet igjennom. Den kan endres med innsats, men det tar tid. Vi er nemlig eksperter på å operere på automatikk i våre nære relasjoner, og på å gjenskape og videreføre forhold som ligner de vi har hatt før.

Det finnes fire hovedstiler, og det kan være greit å merke seg hvilken kategori som passer best for en selv, og for partner. Bevissthet omkring hvilke tendenser man har med seg fra fortiden, kan gjøre det enklere å bryte med destruktive repetisjoner i nåtiden.

Trygg tilknytningsstil hos en voksen innebærer å føle seg komfortabel, trygg og tillitsfull i sine nære og intime relasjoner, å kjenne at det er greit å være avhengig av andre og at andre er avhengig av en selv, og å jevnt over forvente mer aksept og anerkjennelse fra andre, enn avvisning og fordømmelse.

Avhengig tilknytningsstil hos en voksen innebærer å kontinuerlig kjenne frykt for avvisning i nære relasjoner, å kjenne et sterkt behov for intimitet og nærhet til andre, og å uttrykke følelser veldig sterkt - for å unngå å bli forlatt og forsøke å sikre seg den nærheten man lengter etter. Kan virke krevende og klengete.

Avvisende tilknytningsstil hos en voksen innebærer å kjenne et sterkt behov for selvstendighet og autonomi, å holde følelser på avstand, å holde partnere litt på avstand, å ha en opplevelse av å «ikke egentlig trenge noen andre enn seg selv», og å mislike at andre trenger en. Kan virke kalde og distanserte.

Fryktsom tilknytningsstil hos en voksen innebærer gjennomgripende problemer med tillit og nærhet, et ønske om tilknytning selvom det kjennes ubehagelig og vanskelig, mye problemer med å regulere egne følelser sammen med andre, og manglende stresshåndtering - mye destruktive reaksjoner som f eks unngåelse, tilbaketrekning og sinne. Kan virke ustabile og intense.

Et ålreit første steg mot endring er å tilegne seg kunnskap og reflektere litt over hva teori og forskning kan bidra med i eget liv!