Intuitiv oppdragelse?

Jobber for å finpusse en foreldrestil som er denne vidunderlige sjelen verdig! Og det er ikke bare enkelt! Det er sant at vi er unike og skal lande i vår greie, men det er samtidig en god del kunnskap man bør tilegne seg og jobbe med, for barnas skyld. Om man kun følger intuisjonen kan man ende opp med å videreføre en haug med balast som man gjerne skulle ha vært foruten selv.

Innen psykologien skiller man ofte mellom 4 karikerte foreldrestiler, hvor kun én synes å henge tydelig sammen med positiv utvikling hos barnet. Disse fire kan gi noen hjelpsomme pointers til de fleste av oss:

Autoritær foreldrestil: lite sensitivitet, varme og aksept • høye krav og tydelige konsekvenser. En kontrollerende og befalende voksenskikkelse, som kommuniserer lite, dyrker lydighet og bruker straff. Konsekvens: krenkelser og overgrep. Traumatisering av barnet. Problemer med selvfølelsen og relasjoner til andre.

Ettergivende foreldrestil: mye sensitivitet, varme og aksept • lite krav og uforutsigbare konsekvenser. En myk og inkonsekvent voksenskikkelse, som alltid støtter, gir etter og unngår å lede. Som bestikker og inngår kompromisser for å unngå konflikt. Konsekvens: selvopptatthet og problematferd hos barnet. Problemer med selvfølelsen og relasjoner til andre.

Forsømmende foreldrestil: lite sensitivitet, varme og aksept • lite krav og lite konsekvenser. En uinteressert og fraværende voksenskikkelse, som lar kidsa seile sin egen sjø. Konsekvens: omsorgssvikt. Neglekt av barnets behov har like skadelige, og i noen tilfeller verre, konsekvenser for barnets psykiske helse enn krenkelser har.

Myndig (autoritativ) foreldrestil: mye sensitivitet, varme og aksept • realistiske krav og tydelige konsekvenser. En varm og tydelig voksenskikkelse som er involverende og fleksibel, men som tar styringen og kommuniserer forventninger åpent, og sikrer forutsigbare konsekvenser på regelbrudd. Konsekvens: god selvfølelse, god psykisk helse, og lite problematferd.

Kun 30% av foreldre har sistnevnte stil. Dvs vi har en del å jobbe med! Søk på #parenting og navnene Diana Baumrind, og Maccoby & Martin, og du gull skal finne! #kids #familie #oppdragelse

Screenshot 2019-03-22 at 13.55.34.png