Ensomhet

Et av mine hovedmål som menneske er at mine nærmeste skal føle at de kan hvile i min kjærlighet, og aldri behøver å jobbe for den. Forhåpentligvis vil de føle seg så verdifulle og trygge at de opplever nærhet, og unnslipper den ensomheten så mange strever med i dag.

Unge menneskers opplevelse av ensomhet øker dessverre gradvis. Ensomhet handler om å lengte etter nærhet til andre og å kjenne seg ufrivillig alene. Man kan være ensom alene óg sammen med andre. Når man er ensom sammen med andre handler det ofte om at man ikke greier å være seg selv, eller føler at andre ikke ser og forstår en.

De som er ensomme har påvist dårligere helse. Vi blir til i den andres blikk, så når vi opplever at det er distansert, fraværende eller dømmende, og vi føler oss uønsket, ignorert, glemt, forlatt eller avvist, preger det måten vi opplever oss selv på, og vår egen følelse av verdi. Ensomhet skaper altså dyp psykisk smerte, og det gir grobunn til vonde symptomer og diagnostiserbare lidelser. Det blir også kortere vei til frustrasjon, sinne og hat.

Et av mine hovedmål som psykolog er å styrke menneskers evne til å ha gode og trygge relasjoner til andre. Kampen for et samfunn preget av mer kjærlighet, medfølelse og inkludering, handler selvsagt samtidig om bekjempelse av ensomhet. Jeg mener dette er av største viktighet, og at utbredt ensomhet i en befolkning er et alvorlig problem, som fortjener både fokus og ressurser.

I julekalenderen min som ligger i highlights på instagram, finner du snart 24 oppgaver som bør motvirke ensomhet, og styrke både selvfølelse, relasjoner og samhold. Jeg oppfordrer til å sjekke den ut og gjennomføre, uavhengig av datoer! Finfin førjulsaktivitet!