En god foreldrestil

En autoritativ og myndig foreldrestil innebærer høy grad av sensitivitet, varme og aksept. Men hvordan er man sensitiv og aksepterende? Jeg tenker at det generelt sett handler om å forsøke å være oppmerksom på den andres indre tilstand, og jobbe for å romme hele mennesket.

Om vi skal romme andre, må vi romme følelsene, også de som er vonde og ubehagelige. Psykologen Gottman har forsket på familier og samliv i 40 år, og fremhever at vi som har barn bør jobbe for å bli emosjonsfokuserte. Det som kjennetegner emosjonsfokuserte foreldre er at de er oppmerksomme på barnets emosjonelle tilstand og ser på barnets negative følelser som en mulighet til å oppnå nærhet, at de har god kontakt med sine egne følelser, aksepterer dem, og kommuniserer dem på en forståelig måte, og at de mener god håndtering av negative og overveldende følelser er noe av det viktigste ved foreldreskapet.

Det er ikke uvanlig for voksne å være svært fokusert på ordentlig oppførsel, og derfor kritiske og dømmende ovenfor barnets følelsesliv. Det er heller ikke uvanlig å ville unngå alle negative følelser, og derfor bruke avledning eller distraksjon ved enhver anledning. Det er til sist ikke uvanlig å tenke at følelser er utenfor vår kontroll, og derfor tilby trøst, men ingen veiledning. Det finnes altså mange måter å forholde seg til følelser på, men det som er felles for de ovenfornevnte er at man unnlater å lære barna til å akseptere og siden håndtere følelser på en konstruktiv måte. Dette er helt essensielt for god problemløsning videre i livet.

Så hvordan skal du gå i gang? Vel, vis at du er interessert i å forstå barnets indre verden. Forsøk å lytte helhjertet, og let etter følelsene bak handlingene. Anerkjenn følelsene ved å sette ord på dem. Normalisere dem. Inviter til felles undring og tolkning. Utforsk ulike mulige reaksjoner og handlinger. Kommuniser at du føler på barnets vegne, men sett grenser og kom med forslag. Hjelp dem ved å veilede dem videre dersom de står fast!