Verdensdagen for psykisk helse

#verdensdagenforpsykiskhelse fortjener en oppmerksomhet, da intensjonen bak markeringen er å øke folks bevissthet og kunnskap om menneskesinnet! Og det er jo åpenbart noe jeg brenner for! Vi må bli bedre på å ivareta våre mentale ressurser og forstå menneskers grunnleggende behov, om vi skal få bukt med problemer som økende ensomhet og bekymring hos folk flest, og i forlengelse av det en økning av psykiske lidelser i befolkningen - og da særlig blant unge.

Vi trenger mange arenaer som fronter åpenhet, engasjerte fagfolk som deler kunnskap, personlige fortellinger fra lekfolk, nysgjerrige journalister, og politikere som forstår at kunnskapen må implementeres i våre strukturer og systemer om den skal gjøre en betydelig forskjell for befolkningen som helhet. Vi trenger alle å jobbe med oss selv og våre relasjoner på privaten, men vi trenger også å se utfordringene vi strever med i en større sammenheng, og engasjere oss. Det er mye ved samfunnet i dag som er mer helseskadelig enn det er helsefremmende. Kontekst betyr alt, og det å få med seg skogen, ikke bare trærne, gjør det enklere å være raus, både med seg selv og med andre. Det handler ikke om ansvarsfraskrivelse, det handler om delt ansvar! Vi må ALLE gjøre vårt for å skape et mer kjærlig samfunn.

On that note: hensikten med denne profilen er å dele psykologisk kunnskap, fremme åpenhet og inspirere til en helsefremmende livsstil. Jeg vil løfte frem det som kan gjøre det enklere å være et helt menneske, igjennom livets gode og vonde dager: et raust menneske som har det ålreit med seg selv, som bidrar i andres liv, og som tar vare på både nær- og verdenssamfunnet! Jeg mener vi må se nærmere på de psykologiske faktorene som påvirker oss alle i hverdagen, og knytte det nære til det universelle! Knytte enkeltmenneskers helse til flokkens helse, og tydeliggjøre sammenhengen mellom individets livskvalitet, kulturen og samfunnet vi lever i 👣 #raushet #mentalhelse