Vennskap: jeg velger å bevitne livet ditt

Når vi inngår vennskap og partnerskap sier vi implisitt «jeg velger å bevitne livet ditt»! Du har begrenset med oppmerksomhet, og den er dyrebar, så det er lurt å være like grundig og ettertenksom når du velger venner som når du velger partner. Dersom du skal prioritere noen bør du like den du er når du er sammen med dem og oppleve at vedkommende er en berikelse i livet ditt, samtidig som du kjenner på dyp ydmykhet og stolthet for at den andre velger deg.

Felles verdier er svært viktig for gode vennskap, og kvaliteten på kontakten er viktigere enn kvantiteten, men nære vennskap krever likevel aktiv prioritering. Mange skiller mellom passive og aktive vennskap, hvorpå de passive er alle dem du omgås og setter pris på, alle de du sosialiserer med på skjermer og i grupper, men ikke har valgt aktivt eller sørger for å få tilbragt alenetid med. De aktive vennskapene er de du jobber for og investerer i. Det er de vennene du strever for å sette av tid til å møte face-to-face og på tomannshånd, stille opp for, dele med, leke med og lære av. Det er dem du har knyttet, og fortsetter å knytte, nære emosjonelle bånd til.

I voksenlivet er det ofte vanskeligere å finne nye nære venner, og å opprettholde de ordentlige vennskapene man allerede har. I tyve-tredveårene havner mange i ulike livssituasjoner, og dette gjør de aktive valgene og prioriteringene viktigere. Nødvendigheten av å være bevisst dette blir særlig tydelig i en epoke hvor ekstremt mye sosial kontakt er skjermbasert, overfladisk og flyktig. De aller fleste av oss trenger ekte venner for å trives i livet. Folk med flere enn én meningsfull og solid relasjon, med flere sterke bånd til andre, har bedre fysisk og mental helse, og opplever i tillegg at det er enklere å eldes.

Screenshot 2019-03-20 at 08.37.35.png