Ulikt temperament krever ulik omsorg

Trygg tilknytning er den vakreste gaven man kan gi et menneske! Tilknytning er det sterke følelsesmessige båndet som etableres mellom omsorgsgiver og barn de første leveårene. Det å ha en trygg tilknytning som barn predikerer bedre psykisk helse som voksen og høyere livskvalitet. Formen på den første tilknytningsrelasjonen varierer veldig, og avhenger i stor grad av foreldrenes evne til å kommunisere og regulere følelser, og tilpasse seg babyens temperament. Noen barn utvikler derfor en trygg tilknytningsstil, og andre en utrygg.

Babyer har et medfødt temperament
Barnets medfødte temperament kan ikke endres, så det blir den voksnes ansvar å klare å akseptere og tilpasse seg temperamentet. Forskjeller i temperament varierer på flere dimensjoner, f eks: aktivitetsnivå, regelmessighet, sensitivitet til eksterne stimuli og til nye opplevelser, intensitet på reaksjoner, toleranse for forandringer, generelt stemningsleie, grad av distraherbarhet, og fokusevne. Babyer har aldri intensjoner om å være vanskelige eller slemme - de er bare ulikt utstyrt.

Ulikt temperament krever ulik omsorg

Den voksnes oppgave er å respondere med forståelse og varme på barnets følelsesuttrykk, og å forsøke å dekke barnets behov. Det første leveåret er det faktisk lite annet som har noe for seg. For de som får en baby med enkelt temperament kan oppgaven være piece of cake. For andre kan den virke helt umulig. Det sier seg selv at det er UTROLIG krevende å gi god nok omsorg om man har en baby som jevnt over virker misfornøyd, som sover lite og uregelmessig, som skriker av enhver lyd og bevegelse, som ikke lar seg distrahere, og som det tar lang tid å roe. Man skal altså være sinnsykt forsiktig med sosial sammenligning i denne livsfasen, og jobbe for å ikke dømme seg selv eller andre foreldre. Be om hjelp om du strever, tilby hjelp om du ser at noen kaver! De første årene krever investering og FELLES innsats! #temperament #tilknytning #oppdragelse #baby #attachment #parenting

Screenshot 2019-03-20 at 08.52.09.png