Snillere tanker

Vi har ALLE våre styrker og våre svakheter, og vi opplever alle motstand og nederlag, men vi har ulike tankemønstre og kognitive vaner! Våre automatiske og ubevisste tanker preger oss til enhver tid, men hos noen av oss er disse gjennomgående mer negative og selvdestruktive.

Når ting ikke blir som man ønsker, alt går galt og verden kjennes feil, vil noen tenke at: det er jeg som er årsaken til dette (internt ansvar), det blir alltid sånn for meg (negativ generalisering), og jeg kommer aldri til å få det til (negativ forventning). De vil også rette oppmerksomheten mot informasjon som kan bekrefte disse antakelsene. Andre i akkurat samme situasjon vil tenke at det ble sånn på grunn av kontekst, situasjon eller skjebne, at det ikke alltid er sånn, og at det i fremtiden vil bli annerledes - også vil de søke informasjon som bekrefter disse antakelsene! Den førstnevnte personen blir antakelig sint, trist, redd, oppgitt eller motløs, sant? Mens den andre personen tar det antakelig ikke så tungt!

Om du ofte er nedstemt og utafor kan det være greit å reflektere litt rundt egne tankemønstre. Er de automatiske tankene dine ofte destruktive? Er din indre stemme kritisk, negativ og streng? I tilfelle kan det hjelpe å jobbe for å legge merke til den når ting er vanskelig (nå er den sabla stemmen der!), å kartlegge den litt (hva er det den pleier å si til meg egentlig?), å huske på at den ikke eier sannheten (tankene dine er ikke det samme som virkeligheten, tanker er kun tanker, de kommer og går og endrer seg hele tida), og å prøve å gjøre den litt snillere; bytt ut de destruktive tankene med alternative tanker (som er like legitime, men ålreite, og som fører med seg mer optimisme)!

Screenshot 2019-03-20 at 08.06.48.png