Slow living

Snegler rundt og nyter helg! Tar på utforskningsbrillene, kler meg i tålmodighet og nedjusterer tempo. Et barns tid er langsom tid, og langsom tid har vi alle godt av. Flaks at jeg, som er så rask av meg, nå har en to år gammel rollemodell å se til! Er ikke uten grunn at slow living har blitt en bevegelse. Tanken er at den moderne verden beveger seg for raskt og at livene våre vil bli mer tilfredsstillende og bærekraftige om vi girer ned. Betydelig. Og jeg tror det ligger mye sannhet i det. Alt går fortere og fortere, men våre grunnleggende behov forblir de samme og vi trenger tilstedeværelse om vi skal få dekket dem. Det handler ikke om å være treig for å være treig. Det handler om å bruke tilstrekkelig med tid på aktiviteter, og fokusere mer på kvalitet enn på kvantitet og effektivitet. Når det kommer til alt fra matlaging og oppdragelse, til byutvikling og arbeid. De som er opptatt av å bringe dette inn i oppdragelse fokuserer blant annet på å la barnet få utforske verden på egne premisser, og på å fasilitere barnets naturlige nysgjerrighet og utforskning, fremfor å effektivisere deres læringskurve og følgelig prestasjon, ved å kjøpe og organisere aktiviteter for dem. Rushe dem. Tre vårt eget tempo over hodene på dem og indoktrinere dem. Interessant? I alle fall mye å tygge på. Sakte. #opplevelseskvalitet #tilstedeværelse #nytelse #slowliving #slowparenting

Screenshot 2019-03-20 at 08.49.40.png