Selvfølelse og selvtillit: hva er forskjellen?

Mange blander begrepene selvfølelse og selvtillit - og det er faktisk veldig nyttig å differensiere mellom de to!

Selvfølelse
Å ha god selvfølelse handler om å føle at man er verdifull som person. At man betyr like mye som andre mennesker. At man fortjener andres aksept, anerkjennelse og kjærlighet i kraft av å være den man er. Grunnlaget for selvfølelsen etableres tidlig i livet, og fordrer blant annet at man mottar ubetinget aksept og kjærlighet fra menneskene man har rundt seg i oppvekståra. Selvfølelsen sitter dypt i oss, og påvirkes ikke så lett av ytre faktorer.

Selvtillit
Å ha god selvtillit handler om å ha tiltro til egen prestasjon. Man kan altså ha selvtillit på bestemte områder, men ikke andre. Man kan ha god selvtillit når det kommer til for eksempel skole, arbeidsoppgaver, eller fritidsaktiviteter. Selvtilliten er lett påvirkelig og kan styrkes med øvelse. Man bygger selvtillit ved å gjøre ting som gir mestringsfølelse (utfordrende men overkommelige oppgaver og aktiviteter), og den styrkes også når man får unik, spesifikk og positiv tilbakemelding!

Selvfølelsen betyr mest og den styrkes i nære relasjoner

Vi kan komme langt med god selvtillit, men selvfølelsen betyr aller mest. Vi trenger god selvfølelse om vi skal trives i livet og ha god psykisk helse. Selvfølelsen påvirker hvordan vi behandler oss selv og andre, og den påvirker vår evne til å håndtere motgang i livet: med dårlig selvfølelse føler man raskt på usikkerhet, skyld og skam, f eks når man ikke mestrer ting. Selvfølelsen påvirker altså selvtilliten!


Selvfølelsen styrkes som regel i nære relasjoner - når du klarer å være deg selv, være åpen, vise alle sidene dine, og mottar aksept og kjærlighet fra den andre likevel! Noen ganger trenger man i tillegg å skape bedre sammenheng i livsnarrativet sitt, få forståelse for hvilke erfaringer som har vært formende, og få innsikt i hvilke relasjonelle-, tanke- og følelsesmønstre som preger ens selv!