Psykisk lidelse eller vanlig lidelse?

Lurer du noen gang på om det du strever med vanlig? Eller om du er syk? Med økende bevissthet omkring menneskesinnet, og voksende åpenhetskultur, kan det innimellom virke som om alle har en psykisk lidelse, og sånn er det jo ikke, men psykiske plager er faktisk et massivt samfunnsproblem. Omkring 30% av befolkningen vil hvert år tilfredsstille kriteriene til en psykisk lidelse, og omtrent 50% vil det i løpet av livet. Det er den viktigste enkeltårsaken til frafall i videregående, sykemelding, og funksjonssvikt i arbeidslivet, så det er ikke noe å kimse av.

Det å forstå skillet mellom alminnelig menneskelig lidelse og diagnostiserbare psykiske lidelser er imidlertid ikke så lett. Psykiske lidelser er en fellesbetegnelse for lidelser som er kjennetegnet ved subjektivt plagsomme psykiske symptomer, med eller uten funksjonssvikt i dagligliv eller arbeid. Endret atferd (som kan observeres av andre) vil som regel forekomme, men det er individets opplevelse av symptomer som er viktigst. Jaha? Hvordan kan man da skille dette fra all annen lidelse? Vel, det er rimelig vanskelig. Og det er derfor en fagperson skal gjøre det. Grensene er ikke markante, det er ikke snakk om tydelige kategorier slik det gjerne er med fysiske helseplager. Det er nyansert, og det finnes dessverre ingen enkle forklaringer når det kommer til menneskets sinn og sjel.

Kjærlighetssorg kan medføre både indre lidelse, endret atferd, og problemer med å gjennomføre hverdagslige oppgaver, men det er ingen diagnose. Det er nemlig naturlig å sørge over tap. Noe av det som er fremtredende ved diagnostiserbar psykisk lidelse er at det ofte ledsages av markant redusert funksjon ift opprinnelig funksjonsnivå (på ulike arenaer, som i skolen, i arbeidsliv, i dagligliv og i relasjoner til andre mennesker), grunnet voldsomt smertefulle symptomer som oppleves totalt uhåndterlige, over et betydelig tidsrom. Hvis du opplever dette bør du virkelig be om hjelp! Mennesker trenger andre for å håndtere helt alminnelig lidelse, så med diagnostiserbare lidelser blir behovet for andre stort sett bare større!

Screenshot 2019-03-20 at 09.12.29.png