Aksept = medisin

I løpet av de siste to årene har jeg måttet jobbe en del med tema aksept! Det stemmer at vi utvikler oss hele livet, og at våre tanker, følelser og handlinger er foranderlige. At med mental innsats, økt bevissthet og dypere forståelse for våre psykologiske mekanismer og indre prosesser, så kan vi styrke vår evne til å styre skuta og velge farvann! Velge våre liv. Velge å ha det godt.

Men, noen ganger kan man ikke bare velge å ha det godt. Noen ganger tar ting tid, og da kan man virkelig fortape seg i fokus på kontroll og forandring, fokus på at man bør gjøre noe annerledes, noe proaktivt og noe konstruktivt. Være løsningsorientert. Positiv! Noen ganger funker det bare ikke. Noen ganger gjør det mest skade. Noen ganger skaper det skam. Skam for å ikke mestre. For å ikke klare å endre tanker og handlinger; ta ansvar for å føle seg bedre. Skjerpe seg og rydde opp!

Noen ganger trenger man mest av alt AKSEPT! Det vil si å øve seg på å akseptere at mye av livet er smertefullt. At man har fæle følelser. At tankene er plagsomme. At man ikke evner å gjøre det som er lurt. At kroppen gjør vondt. At den fasen man befinner seg i er krevende. At man ikke har kontroll over sine livsbetingelser. At man ikke kan endre andre. At man trenger hvile, hjelp og omsorg!


Aksept er ikke en enkel utvei. Aksept krever store mengder mentalt arbeid. På samme måte som endring gjør det! Særlig for oss som har vokst opp i et prestasjonsorientert samfunn som vektlegger personlig frihet og personlig ansvar. Så du kan virkelig gi deg selv en god klapp på skuldra, om du evner å være i det som er nå, uten å måtte endre, fikse og løse med en eneste gang! Om du klarer å surfe litt på bølgene, fremfor å svømme i mot dem, eller bygge en dødsdømt demning i havgapet er det fint! Det å kunne hvile i aksept er innimellom den aller beste medisin #aksept #selvomsorg #psykiskhelse #mentalhelse #mentaltrening #balanse #acceptance #selflove

Screenshot 2019-03-20 at 08.57.36.png