Å være sterk

Er du opptatt av å være STERK? Syns du det er vanskelig å vise svakhet i møte med andre? Men hva er det egentlig da? Å være sterk og å være svak?

I vår kultur har dessverre mange et litt snevert syn på hva det vil si å være sterk. Mange tenker at det handler om å klare seg selv, å tåle påkjenninger uten å reagere emosjonelt, og å ikke vise andre negative følelser enn sinne. Slike kvaliteter kan knyttes til kjønnsstereotypier, mer spesifikt til maskulinitet. Motsetningen blir å søke nærhet til andre og kommunisere et bredt spekter følelser, og dette knyttes ofte til det feminine, og kalles «jentete». Det anses også oftere som svakt og negativt.

Dette er selvsagt ikke godt for noen, men det er nok særlig skadelig for gutter, fordi det å være kommunikativ og emosjonelt- og relasjonelt kompetent, er ekstremt viktig i vårt moderne samfunn! Når voksnes kjønnsstereotype forventninger til gutter frarøver dem muligheten til å styrke denne kompetansen i oppveksten, blir de samfunnets «tapere» på sikt. De som faller ut av skolen, utvikler avhengighet, forgriper seg, gjør skade, tar selvmord. De føler seg mislykka når de kjenner seg sensitive og sårbare, og trekker seg unna når de har det vondt. De fortrenger og får indre byller - som senere kommer i veien for å leve meningsfulle og kjærlige liv. Dette må vi jobbe i mot! Vi må oppdra bedre! Lenge leve friheten til å være et helt menneske uansett kjønn, og død over begrensende stereotypier!

Jeg mener man kan være sterk på mange måter! Og at det å sanse og føle verden intenst, med høye topper og dype bølgedaler, innebærer like mange fordeler som det gjør å være mer flat. I mine øyne er det utrolig STERKT å ha god kontakt innover, og å våge å vise at man er sensitiv og sårbar, at man bryr seg og blir berørt, at man lider og trenger hjelp. Det er sterkt å dele og således risikere avvisning. Det krever mye mot! Om noe kan kalles svakt, eller negativt, så må det være å dømme seg selv og andre for å være menneskelige. Vi må hjelpe hverandre til å være sterke ved å våge å være svake sammen!