Mødrehelse

Graviditet er både vakkert og vondt! Jeg har alltid vært opptatt av starten på livet og ivaretakelsen av de ferskeste i blant oss, og mødrehelse er en naturlig del av dette. Er takknemlig for førstehåndserfaringen, til tross for at ingen av mine graviditeter har vært problemfrie!

Å bringe mennesker til verden er ikke sykdom, men det er heller ikke normaltilstand. Symptomene flere får ligner i verste fall alvorlig sykdom. Jeg mener vi har et problem når prestasjonspresset har blitt så omfattende at mange gravide i skjul gråter og skammer seg igjennom forferdelige plager, går på akkord med seg selv til siste stund før fødsel, og konkurrerer med seg selv og andre om å komme seg ut av sykehuset, ut i verden, og tilbake i toppform så fort som mulig. Det er ikke godt for barna med stressa mammaer! En ålreit graviditet, fødsel og barseltid handler i stor grad om å lære seg å høre på kroppen sin, tilpasse seg nye behov, følelser og rytmer, akseptere at man befinner seg i unntakstilstand, verdsette og applaudere det kroppen arbeider med, be om støtte, omsorg og hjelp, og dykke inn i at det er et mirakel man er en del av!

Mødrehelsa følges i dag opp i det offentlige helsevesen, som styres av den medisinske modell, selv om det ikke er sykdom, men noe annet, noe uten sidestykke; noe magisk! Fokus på rasjonalitet, sterilitet og effektivitet er ikke godt nok, og blir det for ensidig kan det være direkte skadelig. Jeg mener man bør jobbe for å sikre en mer helhetlig tilnærming, og at god oppfølging innebærer økt fokus på relasjoner, emosjoner, og faktisk også spiritualitet. Det fordrer mer ressurser enn det som avses i dag, og vi har en vei å gå. Så! Om du opplever at den hjelpen du får ikke hjelper, så ville jeg ikke ventet for lenge med å sjekke ut alternativer fra andre tilbydere som spesialiserer seg på feltet. Er det en ting som fortjener prioritet så er det deg og det voksende livet! Ta vare!

Screenshot 2019-02-22 at 21.30.41.png