Tilstedeværende pappaer

Heia pappa! Én god forelder, uavhengig kjønn, er det som skal til for å gi et barn den dype og grunnleggende tryggheten de trenger for å kunne leve gode liv. Og har man to, uavhengig kjønn, så er det en bonus! Men, når vi nå først tenker litt ekstra på pappaer oppi dette tildels mammafokuserte samfunnet, så syns jeg det er viktig å rope ut om at en god far er like hellig og betydningsfull for sine barn, som en god mor!

Mange studier viser at barn som har tilstedeværende og aktive fedre lever mer harmoniske liv som voksne, og generelt sett har mindre risiko for å utvikle atferdsproblemer, psykiske vansker og avhengigheter, bli utsatt for ulike typer misbruk, ha destruktive romantiske og seksuelle relasjoner, prestere dårlig akademisk og være arbeidsledige senere i livet. Store metastudier fra statene viser faktisk at disse variablene korrelerer mer med å ha en fraværende far, enn de korrelerer med sosial klasse, fattigdom og rase! Mange forskere og psykologer mener derfor at fraværende fedre er en av vår tids største sosiale utfordringer.

Om man kaster et blikk på verden i dag er det i alle fall tydelig at myndighetene må legge gode føringer om man skal sikre at fedre får slippe til, ta ansvar, etablere tilknytning, og innta rollen som primær omsorgsgiver sammen med mor! Er glad for at jeg bor i Norge hvor så mange forstår at politiske systemer og rammer er helt nødvendige om man skal klare å skape endring i en hel befolkning. Vi er virkelig godt på vei. Og mine barn er utrolig heldige.

Screenshot 2019-02-20 at 13.51.02.png
Pia von Hirsch