Nære relasjoner

Noe av det viktigste for meg har alltid vært å ha autentiske forhold til menneskene jeg har rundt meg. Ikke noe bullshit, ubetinget kjærlighet og omsorg, respekt, og samkjørte forventninger! Jeg vet nå at det å ha gode relasjoner er helt avgjørende for menneskers trivsel. De som sier de har det bra i hverdagen har det godt sammen med andre! Vi lengter alle etter å kjenne at vi virkelig hører til hos noen og at vi elskes når vi er oss selv på godt og vondt. Noen av kjennetegnene på en trygg relasjon er gjensidig tillit, en opplevelse av at den andre dypest sett vil en vel, og å kjenne følelsesmessig nærhet.

I dag har ensomhet blitt et enormt problem i Norge, og i økende grad blant unge! Er lite som gjør meg så trist, for på en eller annen måte har man klart å lage et samfunn som fostrer ensomhet og fremmedgjøring fremfor nærhet og fellesskap! Jeg tror alle skjermene som skiller oss er en av mange årsaker. De bidrar til at en stor prosentandel av kontakten folk har blir overfladisk, distansert og ikke minst filtrert - og da er det ikke rart at det å tørre å være seg selv er vanskeligere nå enn det var før. Det å skulle matche sitt idealselv er jo en umulig og angstfremmende oppgave, og så slitsomt at det blir lite energi igjen til å virkelig se den andre. Og når alle har det sånn blir relasjonene tomme - vi blir ensomme sammen.

Har du en nær venn i sikte? Da er det lurt å ta initiativ til å tilbringe tid med den andre på tomannshånd. Tosomhet gir rom for dedikasjon, for å vie seg til den andre! Det er viktig å være nysgjerrig og vise genuin interesse. Hvis du blir nervøs og trenger å glemme deg selv litt kan det lønne seg å fokusere nøye på å stille spørsmål og å lytte aktivt (bruk mimikk, kroppsspråk og oppfølgingsspørsmål for å vise tydelig at du virkelig bryr deg)! Og til sist: jobb for å være åpen om hvordan du egentlig har det. Inkluder følelsene dine i samtalen, og ikke skjul alle svakheter og sårbarheter! Å være åpen om ripene og klumpene i lakken kommuniserer tillit til den andre. Vi liker alle at folk stoler på oss! Da føler vi oss spesielle

Screenshot 2019-02-20 at 13.30.53.png
Pia von Hirsch