Naturen gir helsegevinst

I en uke har vi bare plukket kongler og bringebær, gravd i sanda, badet ved svabergene, kilt hverandre med strå, luktet på blomster, kjent på den kraftige vinden, kikket på de fordreide trærne, ligget i sola og hoppet over de knoklete røttene i indianerskogen. Ingen sko, ingen strøm, regnvann i bøtter, drikkevann i havna, badekar i havet. Mennesker har ikke satt sitt preg på naturen akkurat her, så man kan få være helt i fred med havgapet. MAGISK.

Er ganske utrolig at det er menneskene som ødelegger naturen, og ikke omvendt? Naturen trenger oss ikke i det hele tatt, men SOM vi trenger den! Ikke bare for å overleve, men for virkelig å leve.

Visste du at utallige studier dokumenterer at det å være i naturen gir stor helsegevinst og øker vitalitet? Det reduserer angst, negativt tankekjør, og stress (mindre kortisol etter bare 30 minutter). I tillegg gir naturen oss bedre refleksjonsevne, oppmerksomhet, og flere positive følelser, enn urbane strøk gjør! Folk som har vært i naturen er mer kreative og presterer bedre når de skal løse kognitivt utfordrende oppgaver. Mange mener at denne typen funn bør inkluderes når politikerne utformer samfunnene våre. Jeg er enig! Vi er ikke skapt for rette vinkler og stimuluseksplosjoner alla dem vi utsettes for i våre urbane liv. Naturen heler, og naturen restituerer.

Screenshot 2019-02-20 at 13.49.12.png
Pia von Hirsch