Happy pride

Vi blomstrer når vi hjelper hverandre - og vi tjener på at ALLE har frihet, for da får vi dypest sett mer selv. Båssetting begrenser hver og en av oss; vi blir redde for å være så unike og mangefasetterte som vi er. Redde for å være feil. Per i dag har vi dessverre et stykke igjen å gå før flertallet forstår akkurat det, og kan unne de som er ulike dem selv muligheten til å velge sitt eget liv! Derfor satser jeg på at vi har kommet mye lenger enn vi har i dag, når sønnen min skal finne ut av sin identitet!

Skal sies at jeg er veldig takknemlig for at så mange ildsjeler har kjempet frem den åpenheten, toleransen og nysgjerrigheten vi opplever i Norge i dag, og for at vi var tidlig ute med mye - f. eks å sikre homofile rettsvern mot diskriminering og mobbing, og rett til å inngå partnerskap! Men det skjedde først på 80- og 90-tallet! og det tar TID å endre ukultur. Homofobe holdninger er fremdeles utbredt i befolkningen, og mange opplever å bli utsatt for trakassering, diskriminering og vold på grunn av sin seksuelle legning. Folk som er skeive rapporterer naturlig nok om flere symptomer på psykiske plager. Av den grunn trenger vi fremdeles økt bevissthet og uker som PRIDE. Seksualitet er flytende og foranderlig, akkurat som kjønn ikke er en enkel dikotomi, men et kontinuum av variasjoner - et spekter av utallige farger, og TAKK OG PRIS for det. Verden blir jo bare utrolig mye penere i RGB og CMYK <3

Screenshot 2019-02-20 at 13.35.51.png
Pia von Hirsch