Kvinnehelse må tas på alvor

Hun er på vei! Men det å bære frem barn altså! Shit sann. Vi er noen jævla helter! Når folk skriver hissige tekster om hvordan likestilte, norske og «bortskjemte» kvinner utgjør et problem fordi de er mer syke og har mer fravær enn menn, og derav koster samfunnet mer - da får jeg mest lyst til å grine. Disse luringene utelater nemlig en liten detalj i argumentasjonen sin; det faktum at det er kvinner som bærer frem alle barna.

Alle de barna politikerne etterlyser, og ønsker seg flere av! Det å være født med det kvinnelige reproduktive system, gå igjennom hundrevis av sykluser med blod og smerte, gå gravide (med alt av plager det innebærer), føde (som dreper en mor i verden hvert minutt), og ikke minst amme og ta hovedansvaret for små barn (energitap og alvorlig søvndeprivasjon), er ikke bare hardt arbeid - det er hardt og ULØNNET arbeid, som ofte går utover helsa i åresvis, og som gjøres på begge kjønns og nasjonens vegne.

La meg bare liste opp fødselstraumer og barselsdepresjoner, varige problemer med urin- og analkontinens, underlivsprolapser (i rumpe, skjede, urinblære og livmor - som preger 1/3), alvorlige revner og ikke minst effekten dette har på livsutfoldelse, fysisk aktivitet og samliv - for å nevne noe. Ekte likestilling har vi først når alt dette tas på ramme alvor, og ikke anses som enhver kvinnes private anliggende, og som en biologisk og ubetydelig bieffekt man skal håndtere i skjul.

Kjønnene er likeverdige, ikke like. Likestilling handler om å skape et samfunn som er tilrettelagt for folk med ulike forutsetninger, slik at alle får samme muligheter for suksess i livet, forskjeller til tross. Vi har absolutt kommet langt (særlig med tanke på at jenter verden over ikke får gått på skole fordi samfunnene ikke gidder å bygge doer til dem), men vi har langt igjen - og det blir smertelig tydelig når helseministeren vår i 2018 hevder at det beste stedet å gjøre kutt for å spare inn penger er på barselkvinner og mødrehelse! Det vil indirekte også innebære spedbarnshelse. Med en jente på vei blir viktigheten av å løfte disse utfordringene ekstra tydelige. Vi må kjempe videre!

Screenshot 2019-02-20 at 13.45.06.png
Pia von Hirsch