Del med dem du står nær

Tilfeldig søster, selvvalgt venn! En venn jeg har åpen og autentisk dialog med! Vi jobber alltid for å være oss selv sammen, den ufiltrerte versjonen. Er det sånn at det alltid er sunt å åpne seg for andre da? Må vi prate om alt hele tida? Vel, forskning har i alle fall vist at selvavsløring har en rekke helsebringende effekter!

Screenshot 2019-02-20 at 14.45.59.png

I en del laboratoriestudier har man funnet positive biologiske endringer hos folk når de forteller åpent om sine erfaringer og tilknyttede følelser. De som delte fikk blant annet lavere blodtrykk, mykere muskler, og så svetta de mindre! Studiene viste også at de som pleier å undertrykke og skjule følelser og tanker for andre, har mer fysiske plager, angst og depresjon. Og dette til tross for tilstedeværelse av sosial støtte fra familie og venner!

Jeg kan fortsette, men tenker dette er tilstrekkelig som argument for å åpne seg om sitt indre liv og prate om det. Skal man skrike ut om det til alle da? Blir det ikke litt vel mye åpenhet i blant? Joda. Forskningen viser at folk med god mental helse deler åpent i nære relasjoner preget av gjensidig tillit, og filtrerer seg offentlig og med fremmede. Fra dette kan vi muligens konkludere at det er sunt å være VIRKELIG åpen og selvutleverende med dem man står nær og gjøre grundige vurderinger på forhånd, om man ønsker å dele mye med folk man ikke kjenner!

Pia von Hirsch