Bli med barnet på eventyr!

Jeg utforsker alle verdens detaljer med en som virkelig har et åpent sinn! Og for en gave det er! Barnehjerner er kvalitativt ulike voksenhjerner, og jeg tror alle barn er mottakelige på et helt annet nivå enn vi er. De har tross alt ikke blitt utsatt for sivilisasjonens rigide og strømlinjeformende systemer ennå. Jeg liker å se dem for meg som ferske, rosa og lysende svamper, som er klare for å suge til seg alt universet har å by på. Svamper som er kapable til å favne mer enn det vi kjenner til.

Med årene blir de delene av svampen som ikke fuktes og stimuleres tørre og brune. Den ligner til slutt på voksenhjernen, som har digre, brune flekker over det hele. Vår persepsjon og tenkning er tross alt snever, og de fleste tankene vi tenker har vi tenkt før! Vi har ofte for tykke streker under svarene, og forklaringene våre er til stadighet forenklinger. Kun et fåtall av oss har originale ideer, grensesprengende fantasi og magiske opplevelser. Blant dem som tenker mye på hvordan samfunnsstrukturene begrenser vår bruk av hjerne og sinn, er det vanlig å forsøke å fukte den gode, gamle svampen ved å bruke eksogene kjemikalier - psykedelika. Men kanskje mulighetene finnes nærmere enn vi tror; inni oss selv og midt oppi våre levde, hverdagslige liv?

Jeg tror vi kan få åpnet opp ved å ta barnas utforskning av verden på alvor, og jeg mener vi bør forsøke å følge barna som nysgjerrige og ivrige oppdagelsesreisende så ofte vi kan. De fleste av oss må jobbe hardt og anstrenge oss litt for å være uhemmede, åpne og erkjenne vår uvitenhet, men for en investering da! Vi kan få piffet opp vår egen svamp, samtidig som vi bygger barnas selvfølelse og trygghet ved å være SÅ tilstede og SÅ responsive!

Screenshot 2019-02-20 at 13.55.35.png
Pia von Hirsch