Barna som overlevde

På Hvaler blåser det så hardt at trærne må finne uvanlige måter å vokse på. Noen syns de ser rare ut, men jeg syns de er helt utenomjordisk vakre. De har funnet en vei, og overlevd, til tross for ugjestmilde forhold. Og det fikk meg til å tenke på alle de menneskene som vokser opp på den måten. Alle barna om opplever å bli ignorert, glemt, tilsidesatt, nedprioritert, dømt, kritisert, latterliggjort, krenket, straffet eller manipulert mens de blir til. Alle de som opplever at de menneskene som skulle akseptere dem, elske dem, og passe på dem, er ustabile, fraværende, utydelige, forvirrende, skremmende eller farlige. 

_____

Det er mange det. Og man kommer ikke uskadd fra vanskelige oppvekstforhold og traumer. Man finner måter å overleve på - man kjemper og man holder ut. Og mange år senere har man kanskje klart å skape seg et eget liv, men man har de gamle strategiene med seg. Den måten å tenke, føle og handle på, som en gang var livsnødvendig, men nå har blitt til et hinder. Man passer ikke inn, blir ikke ansett som normal.

_____

Mange av dem som blir diagnostisert med personlighetsforstyrrelser og kompliserte traumelidelser, har overlevd utrolige utfordringer. Også møtes de av et samfunn og et helsevesen som stigmatiserer og fordømmer dem. Skammelig! Det er så viktig å huske på at alle har vært barn, og at annerledes, utagerende eller vanskelig atferd ble lært en gang det var det som fungerte best for nettopp den lille tassen. Å hente frem dette perspektivet fremmer medfølelse. Og det demper fordommer. Viktig for alle som kjenner noen, jobber med noen, og for samfunnet som helhet. Viktig for deg som kjenner deg igjen.

_____

De trærne og menneskene som vokser annerledes er jo like nydelige, og kanskje ekstra imponerende og spennende, om man skulle finne på å ta seg tid til å spørre og lytte? Om man skulle ha energi til å stå hel ved og være raus. Om vinden skulle finne på å stilne og sola skinne stabilt over lang tid på Hvaler, kan jeg se for meg at det krokete kosetreet (som jeg kaller det fordi det omfavner berget) kan finne på å reise seg opp, stå side om side med noen andre trær i skogen, og inspirere dem til nye vakre vekster ❤️ #alleskalmed #psykiskhelse

public.jpeg
Pia von Hirsch