Du kan forandre deg!

Tenk at vi vokser, utvikler oss og forandrer trekk hele livet! At ingenting er låst! Personligheten er et fascinerende konsept. Det er den unike sammensetningen som er deg. Men hva er det? Og er den medfødt og statisk, eller lært og foranderlig? 

_____

De aller fleste er enige om at personligheten utvikles som konsekvens av at barnet fødes med et sett gener, erfaringer fra fosterstadiet, og et ganske enkelt temperament, at dette temperamentet blir møtt av foreldre med en bestemt foreldrestil og psykisk tilstand, at dette resulterer i en unik relasjonell dynamikk og så tilknytningsstil, og at denne kombinert med andre oppveksterfaringer og senere formende erfaringer, resulterer i en personlighet. 

_____

Personligheten er det som er typisk deg. Du kan fungere ganske ulikt på ulike arenaer og i ulike roller, og det er mye mer enn personligheten som påvirker et menneske og deres handlinger - f. eks verdier og tro, men personligheten er altså din gjennomsnittlige stil - din måte å føle, tenke, relatere, handle og være på.

_____

Mange mener personligheten ikke er ordentlig på plass før man nærmer seg tretti, fordi pannelappene i hjernen er i utvikling frem til da. Og mye nyere forskning viser at selv den typen trekk man har ment er ganske stabile - som the big five, endrer seg en god del i løpet av en persons liv. Også etter at man fyller tretti! Mange blir for eksempel mer omgjengelige, balanserte og samvittighetsfulle med alderen. Man forandrer seg faktisk en hel del til man avgår. Som naturlig konsekvens av å erfare. Og noen forandrer til og med personlighet med vilje - de går inn for det, f. eks i terapi, og jobber så motivert og bevisst at de er med på å utforme den selv.

_____

Svaret er altså: den er i all hovedsak ikke medfødt, men et resultat av levd liv, og den er ikke statisk, men foranderlig som bare det! Du har med andre ord mulighet til å utvikle deg, lære og forandre deg - til den dagen du dævver! Så er bare å brette opp erma og forsøke å ta styringen selv. Ingen er unnskyldt - ingen BARE er sånn 😉 #utvikling #psykologi #personlighet #ansvar #endring #psykiskhelse

Foto @robwoodcoxphoto insta

Foto @robwoodcoxphoto insta

Pia von Hirsch